Under parollen ”alla ska med” presenterade socialdemokraterna i dag sina löften inför valet. En av de viktigaste reformerna är att taket i a-kassan höjs med runt 200 kronor per dag.

Det innebär att 70 procent av alla anställda får behålla 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa, vilket LO-tidningen tidigare berättat.

– Det finns alltid människor som hamnar i kläm på arbetsmarknaden och dem måste vi ta hand om solidariskt. Social trygghet är en förutsättning för en arbetsmarknad i förnyelse, sa partiordförande Göran Persson vid presentationen.

Tänderna
Den dyra tandvården har länge varit en känslig fråga för socialdemokraterna. Nu presenteras en tandvårdsreform där tandläkarbesök blir gratis för alla under 24 och vanliga undersökningar inte kostar mer än 200 kronor för någon. Behandlingar som kostar mer än 2.700 kronor subventioneras med 70 procent upp till 15.000 kronor, och med 90 procent däröver.

Barnfamiljerna ska lockas till partiet genom att maxtaxan på dagis sänks med 300 kronor. Den allmänna avgiftsfria förskolan öppnas för alla barn från tre år, och 3.000 fler fritidspedagoger utlovas till fritids.

– Sverige ska vara det bästa landet i världen att vara barn i, lovade statsministern.

Även de äldre omfattas av löftena. Hundra tusen nya lägenheter ska byggas i form av servicehus och särskilda boenden under de kommande tio åren.

Jobben
På arbetsmarknaden vill socialdemokraterna se mer utveckling. Partiets främsta mål är fortfarande arbete åt alla. Stora satsningar på forskning och ny teknik utlovas genom att de offentliga anslagen höjs. Även forskning och utveckling av alternativ el får mer pengar enligt manifestet.

Kostnaden för reformerna blir totalt 25 miljarder kronor under mandatperioden. Det är mindre än vad många av de andra partiernas löften kostar. Göran Persson betonade att socialdemokraterna tar ansvar och är försiktigt med nya utgifter trots att det ekonomiska läget ser ljust ut.

Av försiktighetsskäl ville han inte heller säga när reformerna ska genomföras, men han flaggade för att de flesta får vänta till 2008.

– När förslagen genomförs avgörs av den statsfinansiella utvecklingen och det allmänna ekonomiska läget. Men jag kan säga att under 2007 är utrymmet för reformer utomordentligt begränsat, sa Göran Persson.

Kritiken
De borgerliga partiledarna kritiserade samfällt s-manifestet för bland annat uteblivna jobbsatsningar.

– Socialdemokraterna nöjer sig med att fortsätta administrera arbetslösheten i stället för att attackera den, kommenterade kd-ledaren Göran Hägglund enligt TT.

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt konstaterade omedelbart att det kommer att bli strid om förslaget att höja taket i a-kassan med cirka 200 kronor per dag.

Johanna Wreder
08-796 28 40