SISTA ORDET. Idag ska socialdemokratiska partiet presentera sitt valmanifest. Förväntningarna bland partimedlemmarna är höga. Fackligt aktiva socialdemokrater har skäl att vara nöjda.

Som vi berättar på nyhetsplats kommer valmanifestet lova en rejäl höjning av dagpenningen i a-kassan redan nästa år. Avsikten är att nivån ska höjas till den som gällde i början av 90-talet. Trots att betydligt fler arbetslösa kommer att få en a-kassa som motsvarar 80 procent av lönen är reformen inte samhällsekonomiskt dyrbar. En stor del av utgifterna får staten tillbaka i form av inkomstskatter och moms.

Omvänt gäller att om man vill spara på a-kassan måste man ta i extra mycket för att få effekt. När a-kassan sänks minskar ju också statens skatteinkomster från de arbetslösa. Många tror att den borgerliga alliansen vill höja egenavgifterna och sänka ersättningarna i a-kassan främst av besparingskäl. Men än viktigare för alliansen är att den vill hålla nere lönerna genom att minska fackets förhandlingsstyrka.

Allt slutar med underbud
Det här erkände moderaternas ekonomiska talesman Anders E Borg utan omsvep vid ett TCO-seminarium i början av sommaren. Om arbetslösheten är hög i en bransch beror det på att facket drivit fram för dyrbara avtal, sa han. Ett verksamt sätt att pressa löneläget är att tvinga de arbetslösa att ta jobb vid eller under avtalens miniminivåer. Genom denna underbudskonkurrens tvingas alla andra anställda att sänka sina löner.

Alliansens attacker mot a-kassan handlar alltså inte bara om att komma åt de arbetslösa. Avsikten är att komma åt alla löntagare.
Anders E Borgs besked är egentligt fantastiskt i all sin inskränkthet. Landets största parti med ambition att utse nästa statsminister anser att landets väl kräver att de som redan har låga löner ska nöja sig med ännu lägre löner. Om Fredrik Reinfeldt var lika uppriktigt ärlig som sin chefsekonom skulle moderaterna inte få många röster i valet.

Yrken med hög arbetslöshet och stor andel deltidsarbetslösa finns idag i vården, handeln, restaurangnäringen, fastighetskötsel, transport- och byggsektorn. Med undantag för byggsektorn rör det sig om utpräglade låglönejobb. Inom samtliga yrken har man haft svårt att hänga med i den allmänna löneutvecklingen.

Moderna hjältar
Det beror på att många av jobben är tillfälliga eller säsongsbereonde. Kortidsanställningar, vikariat och deltidsanställningar är vanliga. Arbetstiderna är i regel obekväma. Titt som tätt tvingas de anställda söka nya jobb därför att arbetsgivaren drar ned eller avvecklar verksamheten. Det ingår i arbetsvillkoren att många anställda måste räkna med återkommande arbetslöshetsperioder vid övergången från ett jobb till ett annat.

Dessa om några är det moderna arbetslivets hjältar. Utan deras insatser skulle vårt komplicerade servicesamhälle inte fungera. Det är de som upprätthåller den rörlighet på arbetsmarknaden som borgerliga ekonomer tycker är så viktig. Det är just dessa arbetare som moderaterna vill ge sig på. Moderaterna marknadsför sig med enastående hyckleri som ett ”nytt” arbetarparti. Retoriken borde vara lättgenomskådad. Sanningen är ju att moderaterna står för en mer arbetarfientlig politik än partiet vågat göra på mycket länge. Att med arbetslösheten som piska tvinga fram lönesänkningar är den allra råaste formen av klasspolitik.