Volvo har omplacerat den fackliga aktivisten Lars Henriksson mot hans vilja. Det innebär att han måste lämna sitt uppdrag som skyddsombud.

Lars Henriksson monterade tidigare personbilar på löpande bandet i Torslandafabriken. Volvo lade före semestern ner hela banavsnittet. Runt 90 personer placerades om, men Lars Henriksson var den ende som skulle bort från fabriken. Företaget ville att han skulle köra sopor på reservdelslagret.

Både facket och den samlade skyddsorganisationen reagerade kraftigt. I ett gemensamt uttalande från skyddsombuden kallas förflyttningen för en ”maktpolitisk vedergällning”. Verkstadsklubbens Jan Nilsson kallar omplaceringen märklig och hävdar att det inte är rimligt att bara Lars Henriksson skickades ut från fabriken.

Verkstadsklubben krävde stopp för förflyttningen av Lars Henriksson. Det ledde till att han placerades på gårdsplanen för att flytta om bilar.

– Det här är ett straff för mitt fackliga arbete och det är samtidigt ett angrepp på facket. Det är inte bara min åsikt. De samlade skyddsombuden på Volvo har två gånger uttalat sig mot förflyttningen av mig, säger Lars Henriksson.

Egna diskussioner
Han berättade i våras i LO-Tidningen att han och hans arbetskamrater diskuterar alla förändringsförslag från företaget, och säger ja eller nej. Enligt honom gjorde Volvo allt för att få bort ”dubbelkommandot”. Lars Henriksson hävdar att det är precis det som sker nu.

– Det här är ingen bestraffning för fackligt arbete. Den tolkningen får stå helt för Lars Henriksson själv, säger Volvos presschef Christer Gustafsson.

– Vi tycker att fackligt arbete är bra och anser att det kan leda till fördelaktiga förändringar. Omplaceringarna är en del av en nödvändig rationalisering för att stärka Volvos konkurrenskraft.

Lars Henriksson anser inte att det stämmer. Hans gamla banavsnitt håller på att byggas upp igen med andra anställda.

– Omplaceringen betyder att jag förlorat gemenskapen med mina arbetskamrater. Men jag kommer inte att sitta stilla och låta mig kopplas bort från det fackliga arbetet, säger han.

Läs också: Vårens intervju med Lars Henriksson "Fackprofil i hårdträning"