En arbetslös byggnadsarbetare förlorar 1.100 kronor i månaden på den borgerliga alliansens a-kasseförslag medan en långtidsarbetslös kommunalarbetare får 1.700 kronor mindre i månadsersättning.

LO har tagit fram en räknesnurra för att beskriva effekterna av den borgerliga alliansens gemensamma förslag om a-kassan och moderaternas om sjukförsäkringen. Dessutom finns moderaternas uppfattning att en arbetslös ska vara skyldig att ta ett arbete med en lön som är 80 procent av a-kassenivån med i kalkylerna – vilket är en sänkning från dagens 90 procent.

– Förslagen slår gräsligt hårt mot låginkomsttagare. Effekten blir också en press nedåt på lönerna, säger Claes-Göran Enman på LO, som varit med att arbeta fram räknesnurran.

Höjda avgifter
Han pekar också på att varje a-kassa ska bära sina egna kostnader och att de höjda egenavgifterna innebär att anställda i branscher med hög arbetslöshet och låg lön, som fastighetsanställda och restaurangpersonal, får höjda avgifter.

Alliansen vill att taket i a-kassan ska sänkas till 680 kronor under de första 100 dagarnas arbetslöshet. Nivån ska minskas från 80 till 70 procent efter 200 dagars arbetslöshet och till 65 procent efter 300 dagar. A-kasseavgiften ska höjas dock som mest till 300 kronor i månaden, och skattereduktionen för fackförenings- och a-kasseavgift tas bort.

Alliansen vill att den sjukpenninggrundade inkomsten ska beräknas bakåt i tiden medan den i dag bygger på dagens inkomst. Moderaterna vill dessutom införa ytterligare en karensdag och sänka ersättningsnivån till 70 procent efter 180 dagar.

Förlusten enligt LO
LO:s räknesnurra visar att en arbetslös byggnadsarbetare med en månadsinkomst på 25.000 kronor förlorar 1.100 kronor i månaden under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter blir ersättningen densamma som i dag. De borgerligas höjda egenavgift till a-kassan och slopande av skattereduktion ger byggnadsarbetaren ett minus på 341 kronor i månaden. När samme byggnadsarbetare blir sjuk förlorar han 48 kronor om dagen under de första 14 sjukdagarna och inkomsten blir 2.640 kronor lägre i månaden efter 180 dagar sjukdom.

För en kommunalarbetare med 17.000 kronor i månadslön blir a-kasseersättningen 1.700 kronor lägre i månaden efter 200 dagars arbetslöshet. Även för kommunalarbetaren blir kostnaderna för a-kassan högre och sjukpenningen lägre.

”Osakligt gjort”
Moderaternas chefsekonom Anders Borg är kritisk till LO:s snurra:

– Det är bra att LO försöker räkna ut effekterna av olika förslag, men det här är osakligt gjort.

Han vänder sig mot att en lång rad förslag inte är inräknade. Hans uppfattning är att alliansens samlade förslag betyder 1.000 kronor mer i inkomst för de flesta som arbetar, detta genom bland annat skattesänkning, borttagen arbetsgivaravgift på tjänster och sänkta boendeskatter.

Testa LO-snurran