LO-ekonomerna är kritiska till alliansens skattepolitik. De betecknar den som slöseri med pengar – eftersom den ger höginkomsttagare möjlighet att behålla eller till och med öka sin konsumtion utan att arbeta mer.

I sin rapport Hur tänker alliansen – vem ska arbeta mer? kritiserar de den borgerliga alliansens politik för ökad sysselsättning.

Jobbavdraget är en slags skattesänkning för dem som arbetar och tanken är att det ska öka viljan att arbeta. LO-ekonomerna betecknar det som förtäckt skattesänkning för höginkomsttagare, eftersom det är de med höga inkomster som tjänar mest på avdraget. Det lär inte öka arbetskraftutbudet, eftersom de högavlönade redan arbetar heltid eller mer.

Ökade skillnader
LO:s ekonomer anser att de borgerliga partiernas politik leder till att kvinnor kommer att bli mer beroende av sina män och att skillnaderna mellan olika pensionärers levnadsstandard kommer att öka.

Alliansens vilja att sänka ersättningen i a-kassan och moderaternas strävan att minska sjukpenningen ser LO-ekonomerna som ett sätt att skapa en låglönemarknad.

Fler i arbete
Moderaternas chefsekonom Anders Borg tycker att LO-ekonomerna tänkt helt fel.

– Vår politik syftar till att få fler i arbete. Lägre arbetslöshet skapar inte en lönepress neråt. Effekten blir i stället starkare löneutveckling, säger han.

– Den enda mekanik som finns bakom sänkta ersättningsnivåer är att folk blir villiga att ta jobb med lägre lön och på så vis uppstår en låglönemarknad, kontrar LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren.