SISTA ORDET. Nyligen publicerade Statistiska centralbyrån färska siffror över tillväxten i ekonomin. De visade att svensk ekonomi går i raktefart. BNP-tillväxten första kvartalet i år var 4,1 procent och andra kvartalet hela 5,5 procent.

Sådana siffror har inte uppmätts sedan 1960-talets rekordår.  Föga förvånande sken finansminister Pär Nuder ikapp med solen när han kommenterade statistiken. De borgerliga partiledarna tog surmulet emot uppgifterna om uppsvinget i svensk ekonomi. Det var nästan som om de var personligt förolämpade över att det går bra för landet. Helt korrekt påpekade de att arbetslösheten fortfarande är hög trots flera år av god ekonomisk tillväxt. Men när en reporter frågade dem om arbetslösheten inte varit ännu högre om tillväxten varit sämre så blev de bara irriterade.

Men frågan är inte oberättigad. När de borgerliga styrde landet 1991-94 försvann en halv miljon jobb. Ungefär 300.000 av dem har kommit tillbaka under det senaste årtiondet tack vare en stadig tillväxt. Men för att nå de toppnivåer som vi hade åren innan de borgerliga körde ekonomin i botten skulle vi behöva ytterligare 150.000 jobb. Med dagens goda tillväxt kommer vi att klara det. Det är åtminstone vad konjunkturinstitutet räknar med i sin senaste prognos.

Satt sin sista potatis
Men att hänvisa till de prognoser och den statistik som statliga myndigheter tar fram är numera otillåtet, enligt de borgerliga. I veckan gick den borgerliga alliansen därför till våldsamt angrepp mot Ams-chefen Bo Bylund. Han och hans medarbetare beskylldes för att förvanska arbetslöshetsstatistiken. Maud Olofsson förklarade med illröd ilska att hon skulle rensa ut honom och hans hantlangare från Ams vid en valseger.

Vad som föranledde denna förlöpning är inte lätt att begripa. Ams publicerar varje vecka statistik över arbetsmarknaden på samma sätt och med samma mätmetoder som man alltid gjort.

Av den senaste rapporten framgår att den öppna arbetslösheten minskat med 36.000 jämfört med föregående år. Den totala arbetslösheten i vilken ingår även arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade bara minskat med 15.000 personer. Arbetsmarknaden förbättras alltså långsamt, men det får man tydligen inte säga enligt den borgerliga alliansen.

Av statistiken framgick också att under året har 350.000 lediga platser anmälts till arbetsförmedlingen, nära 100.000 fler än förra året. I juli anmäldes 29.000 lediga platser, den högsta siffran sedan 1989 under en sommarmånad.

Sopa framför egen dörr
De borgerliga säger sig inte tro på siffrorna, eftersom Ams-chefen Bo Bylund är tidigare socialdemokratisk statssekreterare. Men om nu de borgerliga nödvändigtvis ska förfölja generaldirektörer som publicerar statistik som visar att tillvaron inte är nattsvart, varför inte börja med de som hämtats ur de egna leden.

Förre moderatledaren Bo Lundgren är numera chef för riksgälden. År efter år har han rapporterat att statsskulden minskar. När han avgick som skatteminister var staten tvungen låna 185 miljarder per år. I dag behöver vi inte låna ett öre. Vi är i praktiken skuldfria.
Varför inte ge Bo Lundgren sparken? Det är ju tydligt att han är en överbetald smygsosse, som fifflar med statistiken för att bana väg för en fortsatt s-regering.