Knappt hälften i LO-opinion vill höja spärren mot småpartier till åtminstone fem procent.

Om spärren hade varit fem procent i det senaste valet 2004 hade miljöpartiet inte kommit i riksdagen. 43 procent i LO-opinion vill höja ribban. Av dem vill fyra av fem höja gränsen till 5 procent. Var femte vill höja gränsen ännu mer. 43 procent vill behålla fyraprocentsspärren. 14 procent vill sänka spärren – de flesta till 3 procent.

Sju av tio tycker att fyra år mellan valdagarna är lagom. Två av tio vill ha kortare valperioder och en av tio vill ha längre tid mellan valdagarna.

Fyra av fem vill behålla den gemensamma valdagen för riksdags-, kommunal- och landstingsvalen. En av fem vill ha det som före 1970 – skilda valdagar för riksdags- och kommunalval. Män och kvinnor har olika uppfattningar om vilken som är valets viktigaste fråga.

Vård, skola och omsorg, tycker 53 procent av kvinnorna. Arbetslösheten, tycker 42 procent av männen. Alla övriga frågor kommer långt efter. En av tio väljer a-kassan och en av 20 väljer tandvården.

Arbetsrätten i topp
Miljö, lag och ordning, EU, invandring och skatter är inga stora valfrågor för dem som är med i LO-opinion. De fick tio frågor att välja på. Några kom med egna alternativ. Flest valde arbetsrätten, som Björn Rosengren, brevbärare och vice klubbordförande i Sekos klubb Post Umeå:

– Arbetsrätten riskerar att urholkas och i praktiken försvinna vid en borgerlig valseger, tycker han och räknar även in sjukförsäkringen och a-kassan i begreppet arbetsrätt.

Andra vill ha mer solidariskt tänkande och mer av grundläggande klassvärderingar. Per-Olof Olsson, obduktionstekniker på Falu lasarett och arbetsplatsombud i Kommunal, har en fråga som är viktigare än arbetslösheten:

– Det viktigaste är att sossarna fattar att de är ett arbetarparti och slutar att flirta med högeridéer.

Läs också: Här är nya LO-opinion