Det är oklart när och hur en konferens om återuppbyggnaden av Libanon ska äga rum.

Javier Solana säger dock att han är övertygad om att stödet från europeiska länder för att ge ekonomiska bidrag till återuppbyggandet av Libanon är stort, enligt DN:s nätupplaga.

Listan över vad som behöver byggas upp i Libanon blir allt längre för varje dag som stridigheterna mellan Hizbollahmilisen och Israel fortsätter. Vägar, broar, bostadshus har bombats sönder, skolor och sjukhus behöver stöd för att kunna öppnas så snart det blir ett slut på kriget.

Frågan är nu om FN under veckoslutet lyckas enas om en resolution som leder till eldupphör.

De borgerliga partierna kritiserade Göran Persson för att använda kriget i Mellanöstern av valtaktiska skäl. En internationell konferens före valet gynnar socialdemokraterna, anser de borgerliga partierna.