Ryssland behöver fler som jobbar. 1,5 miljoner arbetare från bland annat fattiga grannländer krävs varje år för att kompensera minskad tillgång på inhemsk arbetskraft. Men de arbetar under svåra förhållanden.

90 procent av våra chaufförer kommer från Rysslands grannländer. Ryssarna tycker arbetet är för hårt och för lågt betalt, berättar Nikolay Novikov, chefen för Autoline, ett stort åkeri med minibussar i Moskva.

FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO) har undersökt Rysslands behov av arbetskraftinvandring. Hög arbetslöshet och låga löner tvingar människor från grannländer som Tadzjikistan, Kazakstan och Moldavien att söka jobb i främst stora städer som Moskva och S:t Petersburg. Och Ryssland behöver dem för sin ekonomiska utveckling.

ILO kritiserar förhållandena för migranterna i Ryssland. Enligt reglerna måste utländsk arbetskraft registrera sig hos lokala myndigheter inom tre dagar.

Byråkratiska regler försvårar
För många är det omöjligt att registrera sig inom så kort tid och svårt att hitta bostäder som de måste ha för att bli registrerade. Dessutom får utländsk arbetskraft inte stanna länge än ett år i landet. Därför väljer de allra flesta att bli kvar illegalt. Rysslands migrationscentrum beräknar att 500.000 utländska arbetare är legalt i landet, medan de papperslösa är mellan 5 och 15 miljoner.

Ryska regeringen, tillsammans med fackföreningar och arbetsgivare, godkände förra året ett försök med amnesti för papperslösa arbetare. Eftersom utländsk arbetskraft behövs är en ny policy på gång som ska göra det lättare att få arbetstillstånd. Arbetare i grannlandet Tadzjikistan tjänar i genomsnitt cirka 92 kronor i månaden jämfört med 1.400 kronor om de beger sig till Ryssland, enligt ILO:s rapport. De skickar i genomsnitt hem hälften av inkomsten till sina fattiga familjer, pengar som enligt ILO bidrar till utvecklingen i flera grannländer.

Framför allt efterfrågas chaufförer, byggnadsarbetare, lantarbetare och andra i samma kategorier. De är lågt betalda arbeten och därför inte så populära bland ryssarna. Samtidigt pågår diskussioner i den ryska regeringen om att hitta metoder för att sortera bland invandrarna så att etniska ryssar från grannländerna kommer i första hand. Men ännu har inget beslut fattats.