Efter höstens riksdagsval bjuder LO in Svenskt Näringsliv för att ”förutsättningslöst” undersöka möjligheterna för ett ökat samarbete.
­
– Oavsett valutgång krävs överläggningar mellan parterna i en rad omstridda frågor och vi tänker pröva om arbetsgivarna på allvar vill vara med. Vi är redo, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Bakom LO:s framstöt finns erfarenheterna från den tidigare havererade tillväxtalliansen från slutet av 1990-talet. Då prövade LO och dåtidens Svenska Arbetsgivareföreningen, (Saf) och Industriförbundet förhandlingsvägen i en lång rad tuffa frågor. Och trots det slutliga misslyckandet fanns enighet i flera frågor.

I slutvarvet sprack överläggningarna och den eventuella överenskommelsen på djup oenighet i synen på centralorganisationernas roll inom lönebildningen. De diametralt motsatta uppfattningarna gick inte att brygga över och därmed omöjliggjordes också alla andra frågor där samsynen var större.

Dags att bredda
Det är denna tidigare enighet som fått LO-ledningen att vilja pröva förhandlingsvägen en gång till. Att de senaste åren dessutom inneburit flera betydelsefulla avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv har ytterligare understrukit behovet av breda branschöverskridande uppgörelser och lösningar.

Utspelet från Wanja Lundby-Wedin är därför inget hugskott eller en snabbt framkastad tanke mitt i sommaren som i övrigt dominerats av hårda ord och fräna tongångar mellan de ledande företrädarna för LO och Svenskt Näringsliv. Meningsutbytet mellan henne och Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, under Almedalsveckan på Gotland beskrevs som infekterat.

– Arbetsgivarnas kramande av tjänstemännen och akademikerna i ett försök att marginalisera LO och dess förbund ändrar ingenting. Vi ser och ler åt vad arbetsgivarna gör, men tänker ändå undersöka förutsättningarna för en stor och bred överenskommelse om det som är bra för företagen och löntagarna, säger Wanja Lundby-Wedin.

Tonen har betydelse
Exakt vilka frågor som kan bli föremål för intensiva överläggningar vill Wanja Lundby-Wedin inte precisera på förhand. Hennes förhoppning är, enligt egen utsago, att hitta en samtalston med arbetsgivarna som bygger på gemensam respekt och lyhördhet för varandras verklighetsbeskrivningar och en gemensam ambition att ta itu med verkliga, inte påhittade, problem.

– På områden där det finns verkliga svårigheter eller brister i gällande avtal eller lagstiftning ska vi gemensamt söka lösningar. Den beredskapen ska gälla oavsett om det är företagens eller löntagarnas intresse som vi analyserar och diskuterar, säger Wanja Lundby-Wedin, som är försiktigt förhoppningsfull inför möjligheterna att nå samsyn och överenskommelser.

FAKTA: 55.000 medlemsföretag
• Svenskt Näringsliv har 51 bransch- och arbetsgivarförbund som medlemmar och företräder därmed drygt 55.000 små, medelstora och stora företag.
SN har huvudkontor i Stockholm, regionkontor på 21 orter och ett kontor i Bryssel. Urban Bäckström är vd sedan ett år.
• LO samlar 15 fackförbund med totalt cirka två miljoner medlemmar. Bland dem finns undersköterskor, barnskötare, restaurangbiträden, byggare, mekaniker och många fler yrkesgrupper. Kansliet ligger i Stockholm men LO finns också i 17 lokala distrikt och 258 sektioner. Wanja Lundby-Wedin är ordförande sedan september 2000.