Stockholms finansborgarråd Annika Billström kritiserar Stockholms handelskammare för att agera partipolitiskt. Det är ett hinder för samarbetet kring Stockholms utveckling, anser hon.

I det pågående friidrotts-EM i Göteborg har samarbetet mellan Göteborgs kommun och den Västsvenska handelskammaren lyfts fram som ett föredöme för att främja regionens tillväxt. Men något liknande är svårt i Stockholm, tycker Annika Billström, eftersom Stockholms handelskammare agerar alltför partipolitiskt.

– Det är en generell kritik, säger Annika Billström (s).

– I Göteborg ägnar sig politiker och näringsliv åt frågor som man har egen rådighet över, frågor som man kan samarbeta kring och som man kan lösa. Rikspolitiska frågor blandas inte in. Kunde vi jobba på samma sätt i Stockholm skulle vi komma betydligt längre.

– Jag upplever att Stockholms handelskammare alltid kritiserar socialdemokraterna i stadshuset och alltid hugger på regeringen i frågor som vi i stadshuset inte rår över.

Moderat får ta smällen
Kritiken riktas främst mot vd:n i Stockholms handelskammare, Peter Egardt, som tidigare var moderat statssekreterare.

– Det är väldigt, väldigt allvarligt att Peter Egardt som före detta statssekreterare i Carl Bilds regering partipolitiserar handelskammaren som ska vara en paraplyorganisation för alla företag i Stockholmsregionen.

– Jag har personligen mycket kontakt med företagen, från små och medelstora till multinationella företag, och mellan staden och företagen har vi ett väldigt bra samarbete.

Men med handelskammaren är det annorlunda, hävdar hon.

– Ta bara försöket med trängselavgifter. De har sagt att näringslivet i Stockholm är motståndare samtidigt som jag vet att åkerinäringen, taxinäringen, alla budfirmor och andra företag tjänar på att trängseln har försvunnit.

Även i andra frågor anser Billström att Stockholms handelskammare agerat mer utifrån partipolitik än för vad som är bra för regionens tillväxt. Det gäller både när staden planerar vägbyggen och nya bostäder.

– Man slår igen öppna dörrar och tar partipolitisk ställning i stället för att jobba med frågor som vi i staden rår över, säger Annika Billström.

Oväntade synpunkter
Handelskammarens vd Peter Egardt är förvånad över kritiken.

– Jag tror att Annika Billström har drabbats av något slags valnoja. Det här stämmer inte. Vi samarbetar utmärkt, nu senast i en aktionsplan för tillväxt och utveckling.

– Vi samarbetar också inom ramen för Stockholmsmässan, och att vi har fyra borgarråd i Kungsträdgårdsstyrelsen där vi har huvudansvaret är väl ett tecken så gott som något på att vi samarbetar konkret om Stockholms utveckling.

– Men det hindrar inte att vi kan lägga synpunkter på en politik som staden för som inte är till gagn för Stockholms utveckling. Men då handlar det om sakfrågor, inte om vilka partier som styr.

Inte heller tycker han att handelskammaren agerat fel när det gäller trängselskatten.

– Självklart går vi ut först efter att noggrant ha berett frågan med våra medlemsföretag. 75 procent av handelskammarens medlemsföretag är absoluta motståndare till trängselskatten och vi företräder våra medlemmar, säger Peter Egardt.

FAKTA: Handelskamrarna finns i elva regioner
Handelskamrarna är obundna näringslivsorganisationer. Deras uppgift är att verka för ett utvecklat näringsliv i den region de verkar.

I Sverige finns elva regionala handelskammare. Nio av dem är medlemmar i Svenska handelskammarförbundet. Dessutom finns svenska handelskammare i ett femtiotal andra länder där huvuduppgiften är att tillvarata svenska företags intressen i respektive land.

Stockholms handelskammare har 2.350 medlemsföretag. Vd är Peter Egardt. Styrelseordförande är Jens Spendrup, som också sitter med i styrelsen för Svenskt Näringsliv.