Stefan Löfven lanserade idén om skattesubventioner i dag när han besökte burktillverkaren Rexam i Malmö.

– Skattesubventioner till entreprenörer finns i Storbritannien och varför då inte i Sverige, sade han till TT i samband med besöket.

Enligt metallordförandens förslag kan skatteförmåner till nyföretagande vara ett sätt att möta konkurrensen från omvärlden och ersätta de tillverkningsjobb som flyttar till lågprisländer.

Skattelättnader är emellertid bara en del i ett större åtgärdspaket som IF Metall vill se förverkligat. Regeringen måste också, enligt metallordföranden, bidra till en god utveckling av industri och näringsliv.

På fyra fackliga och politiska områden kräver Metall att regeringen agerar: Kollektivavtalen ska försvaras, liksom den sociala tryggheten, och sysselsättningen ska stå i fokus genom ökad samordning med forskning och utveckling. Det krävs insatser som förbättrar möjligheterna att få fram riskkapital. Slutligen begär metallordföranden att regeringen arbetar internationellt för att få till ramavtal om minimivillkor för löntagare.