NCC tillverkar husmoduler en fabrik i Hallstahammar och de sätts samman till bostadshus ute på byggarbetsplatser. De anställda i fabriken och på byggarbetsplatsen arbetar på IF Metalls avtal. Men Byggnads tycker att åtminstone de som arbetar på byggarbetsplatsen borde gå på byggavtal som oftast ger betydligt högre lön.

IF Metall förespråkar den rådande situationen med metallavtal genom ombudsman Leif Råback:

– Det här är ett helt nytt tänkande för byggnation. Vår övergripande uppfattning är att det är ett typiskt industriarbete och det även på byggarbetsplatsen, eftersom det skapats en industriarbetsplats där.

Han anser dock att grund- och fasadarbeten är att betrakta som byggnadsarbete.

Beredd på tvist
Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson berättar att Byggnads avdelning i Mälardalen ska kräva byggavtal för själva husbygget i som ligger i Eskilstuna. I detta ligger också att byggfacket är berett att gå vidare till en tvisteförhandling med NCC.

Både IF Metall och Byggnad är överens om det rent principiella att arbete i fabrik ska tillhöra IF Metall och att byggavtalet gäller för byggnadsarbete. Men nu sker en utveckling av produktionsmetoderna som inte var påtänkt när LO:s organisationsplan fastställdes.

Byggnads Gunnar Ericson tycker att även husmodultillverkning i fabrik ska falla under byggavtalet om arbetssättet blir vanligt.

Kongressfråga
– Lyckas inte vi och IF Metall lösa det före nästa LO-kongress får det bli en fråga för kongressen, säger han.

Även IF Metall är inställt på en diskussion om gränsdragningen mellan de två LO-förbunden.

– Vi ser fram mot en belysande diskussion med Byggnads, men det skulle vara synnerligen olyckligt med en gränsdragningstvist, säger Leif Råback.

Läs också: Titeln styr lönen