Bara en liten del av dem som nekas sjukpenning strömmar över till a-kassa eller försörjningsstöd.

En studie som Försäkringskassan presenterar i dag, tisdag, visar att de flesta i stället försörjer sig genom arbete ett halvår efter sjukfallet.

Studien bygger på en enkät bland de 3.300 personer som fick nej på sin ansökan om sjukpenning eller fick sin sjukpenning indragen sista kvartalet 2005.

Slutsatsen klar
Siffrorna från studien är något svåra att överblicka, eftersom en person kan ha flera försörjningskällor både före och efter sjukfallet. Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg anser ändå att en slutsats är klar:

– När människor får nej till sjukpenning sker ingen stor överströmning till a-kassa eller försörjningsstöd.

Bland de tillfrågade hade en procent försörjningsstöd (det som förut hette socialbidrag) då de fick avslagsbeslutet. När de fyllde i enkäten sex till åtta månader senare hade andelen med försörjningsstöd ökat till fyra procent.

Ser man enbart till dem som hade lön före sjukfallet, så uppger 50 procent att de hade lön också när de fyllde i enkäten. Elva procent säger att de har sjukpenning (de har alltså fått ja efter en ny ansökan), medan nio procent har föräldrapenning. 25 procent har a-kassa eller aktivitetsstöd, fyra procent har försörjningsstöd och sex procent uppger att de sakar inkomst. Dessutom finns en restpost med personer som har annan försörjning, till exempel studiemedel.

De flesta får ja
Närmare 99 procent av alla som begär sjukpenning får ja. Antalet avslag på nya ansökningar om sjukpenning har dock ökat, från ungefär 250 per månad i januari 2005 till omkring 800 per månad i maj 2006. Antalet personer som har sjukpenning och får den indragen ligger ganska konstant kring 500 per månad.