Byggnads kongress beslutade att jaga bort bemanningsföretagen från byggbranschen. Beslutet gick emot förbundsstyrelsen.

– Vi har fått ett uppdrag av kongressen och ska försöka genomföra det, men frågan är vad det egentligen betyder, säger den omvalde ordföranden Hans Tilly.

Han hänvisar till att kongressen även uttalat sig för att Byggnads ska verka för att bemanningsföretagen på byggena ska vara seriösa.

Livsinkomst
Dessutom ska Byggnads ordentligt utreda livsinkomsten för byggnadsarbetare. Ofta när byggnadsarbetares lön diskuteras är det bara timlönen som nämns, men frågan kongressen ställer sig är om inte årsinkomst och livsinkomst måste tas med. Detta eftersom byggnadsarbetare är utan arbete och permitterade mer än andra.

En av de stora frågorna var fackets egen ekonomi och kongressen ställde sig bakom beredningsutskottets förslag, som innebär att 20 miljoner kronor ska sparas under tiden fram till år 2010 samt att medlemsavgiften höjs med 15 kronor per månad. Besparingarna kommer att vara omfattande på förbundskontoret. Kongressen tog inte ställning till hur neddragningarna ska ske.

Ackordslöner
Inga konkreta diskussioner fördes om den kommande avtalsrörelsen. Däremot bekräftade kongressen den tidigare grundhållningen när det gäller lönesystem och förhandlingsordning, vilket betyder att det inte finns någon öppning för arbetsgivarna att få ändring på ackordssystemet samt att byggavdelningen är motpart vid ackordsförhandlingarna.

Hela ledningen valdes om. Det betyder att förutom Hans Tilly sitter Thomas Gustavsson, andre ordförande, Gunnar Ericson, avtalssekreterare, och Leif Jansson, förbundssekreterare, kvar på sina poster.