”Även om vi bygger hur många vindsnurror som helst så kan vindkraften inte ge annat än marginella tillskott”, skriver Martin Lindblom i ”Sista ordet”, LO-tidningen 20/06. I Tyskland producerade vindkraften 2005 drygt 26 TWh, lika mycket som sju Barsebäcksreaktorer. Om det kan avfärdas som marginellt så bör man betänka att Sverige har avsevärt bättre vindförhållanden än Tyskland.

Samma kapacitet som i Tyskland skulle i Sverige utan problem kunna producera 45 TWh. De tyska vindkraftverken byggdes till viss del för 5-10 år sedan. Under den tiden har turbinstorleken ökat väsentligt. Tar man hänsyn till det, så kan vindkraft ersätta all kärnkraft i Sverige och mer därtill.

Martin Lindblom har en föråldrad bild av vindkraften. Den är i dag inte ett dugg marginell utan en stor möjlighet. Det har skett på ett ganska smygande sätt, och förmodligen delar han sin föråldrade bild med en stor majoritet av svenska folket.

Det är en riktig observation att vinden varierar. Men det problemet är uppenbart löst i Tyskland. Det är än lättare att lösa i Sverige eftersom vi har mycket mer vattenkraft. När det blåser mycket, använder man vindkraften och minskar på vattenkraften. När det blåser mindre drar man på mer vattenkraft.

Vindkraft kostar pengar, kanske lika mycket som ny kärnkraft, kanske lite mindre. Det är i alla fall inte dyrare än att Spanien, Indien och Kina satsar stort. Om vi inte biter oss fast så hårt i kärnkraften kanske det finns plats för den här också.

Ingegerd Saarinen (mp)
Riksdagens näringsutskott


Och när det inte blåser?

SVAR:
Vindkraft kan säkert bli ett bra komplement till annan elproduktion. Dagens ambitiösa mål är att år 2015 ska vi få 10 TWh från vindkraft. Det motsvarar ungefär 7 procent av elförbrukningen, vilket trots allt får ses som ett marginellt tillskott.

Det är sant att tyskarna till dyra pengar byggt ut vindkraften snabbt. Men den tyska vindkraften svarar som andel av den totala tyska energiförbrukningen för en mindre del än vad den planerade svenska gör. Tyskarna kan därför vindstilla dagar snabbt sätta in reservkraftverk. Tyskland har ju jättelika kolkraftverk, som dras upp till full effekt när det inte blåser.

Att som Ingegerd Saarinen antyder all kärnkraftel (70TWh) skulle kunna ersättas av vindkraft är direkt vilseledande. Vindkraften kan bara svara för en mindre del av elförsörjningen. Reservkraft måste alltid finnas när det inte blåser.
De senaste vintrarna har vi vid flera tillfällen använt all kärnkraft och all vattenkraft och ändå tvingats importera den el som är teknisk möjlig att importera.

Antag att vi istället för kärnkraftverk hade byggt ungefär 50.000 vindkraftverk och det blivit vindstilla några vinterdagar. Eftersom vi då redan använt all vattenkraft och inte haft någon annan reservkraft av betydelse hade följden blivit katastrofal. Vi hade bokstavligen tvingats släcka ned halva landet: sjukhus, industrier, arbetsplats, butiker och hemmen hade blivit strömlösa.

Det här kommer förstås inte att inträffa. Energipolitiken har många brister, men komplett vanvett styr den ännu inte.

Läs också: Ledaren som Ingegerd Saarinen refererar till