Stjäl Google böcker? Nigel Newton, en av cheferna på det brittiska bokförlaget Bloomsbury, höll ett föredrag i samband med Världsbokdagen för en tid sedan. Här vände han sig häftigt mot ”Google Book Search”.

Google scannar in böcker som i princip skyddas av copyrightbestämmelser. Fast detta hittills bara har skett med amerikanska böcker, så kommer det förmodligen att drabba också annat material. Förläggarna och författarna tillfrågas inte på förhand, men när böckerna väl har lagts ut på nätet kan copyrightinnehavarna protestera. Detta kritiseras hårt. Både förlag och författare borde givetvis kopplas in på ett tidigare stadium. Varje bok scannas in av Google, som sedan äger rättigheterna till den digitala filen med texten.

Författarna blir helt överkörda. Många av dem är ekonomiskt beroende av sina förskott och royalties (en viss procent av inkomsten från försäljningen). Google betalar ingenting sådant.

Men copyright, liksom patent och varumärken, utgör intellektuell egendom och ska juridiskt sett egentligen vara lika skyddad som annan egendom.

Susanna Roxman
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen