LO vill inte att förslaget till nytt EU-fördrag rivs upp. Risken är att ett nytt förslag innebär en sämre social dimension.

EU:s regeringschefer förlänger den tankepaus om fördraget som följde efter det att holländare och fransmän röstat nej.
I dag, fredag, avslutas toppmötet i Bryssel. Om ett år tar Tyskland över ordförandeskapet. Först då kan arbetet med fördraget drivas vidare.

15 länder och snart också Finland har sagt ja till fördraget, medan Frankrike och Nederländerna har sagt nej i folkomröstningar. Sverige avvaktar med ett beslut.

– Det är bättre att vänta tills det står klart att det är den nuvarande fördragstexten som ska leva vidare. Det är dumt att lägga fram förslaget till riksdagen innan vi vet hur EU går vidare, säger Wanja Lundby-Wedin.

På Europafackets senaste styrelsemöte beslöts om en kampanj i höst för att fördraget ska få en starkare social dimension. Det kan ske genom ett socialt protokoll som Tysklands förbundskansler Angela Merkel föreslagit. Men sådana lösningar är Wanja Lundby-Wedin bestämt emot.

Fler på väg att svänga
Diskussionerna i Europafacket om ett socialt protokoll är en följd av att både tyska motsvarigheten till LO, DGB, och även franska fack är inne på sådana tankar.

– Att skapa ett socialt protokoll som länder kan avstå från att delta i är jag helt emot. Börjar man riva i fördraget är risken stor för att det kan bli sämre, säger Wanja Lundby-Wedin.

I stället arbetar hon för att låta fördragstexten vara och försöker få igång en diskussion om vad den innebär. Frågan om folkomröstning är inte lika viktig, anser hon.

– Ibland är det bättre att låta de folkvalda i riksdagen ta ett tydligt ansvar för en viktig fråga. I de två länder där folken röstat nej fanns en stor osäkerhet om vad det här fördraget innebär. Det behövs mer diskussion om den text som finns.