Facken i euroländerna har hamnat i en ond cirkel. Den svaga löneutvecklingen underminerar konsumtion och ekonomisk tillväxt, enligt en ny rapport från Europafacket.

Europafackets genomgång av löneutvecklingen i de tolv euroländerna visar att löneökningarna fallit de senaste åren.
De avtalade ökningarna minskade från 2,7 procent 2002 till 2,1 år 2005. Samma bild visar de faktiska löneökningarna som sjunkit från 3,2 till 2,3 procent.

Med 2,2 procents inflation har hushållens inkomster knappast ökat alls, och det har inneburit svag ekonomisk tillväxt och mindre konsumtion. Den onda cirkeln består i att svag ekonomi med hög arbetslöshet sätter press på facken att hålla tillbaka lönekraven, vilket i sin tur ytterligare sänker hushållens möjlighet att konsumera.

I årets avtalsrörelse har flera fackförbund försökt vända den neråtgående spiralen. I både Österrike och Tyskland lyckades facken i metallindustrin få igenom löneökningar på 3 procent, drygt en halv procentenhet mer än året före. På andra områden i Tyskland ligger löneökningarna under 2 procent. I rapporten nämns kemiindustrin, textil, bygg samt den offentliga sektorn.

Dystert framåt
Också i Nederländerna, Belgien och Finland är löneökningarna små. En titt några år framåt ger ingen ljusare bild. Europafacket ser momshöjningar i Tyskland framför sig, något som försvagar ekonomin och gör att arbetslösheten kan stiga ytterligare. En sådan utveckling sätter också press på löneökningarna.

Europafacket anser att lönerna i euroområdet kan stiga med från 2,5 till 3,5 procent utan att orsaka någon press uppåt på inflationen. Och Europafackets jämförelse mellan Europeiska centralbanken (ECB) och den amerikanska faller inte ut till ECB:s fördel.

ECB ”tycks tro” att varje liten löneökning, också från mycket låg nivå, orsakar inflation. Den amerikanska centralbanken är mer balanserad. Europafacket rapporterar också om trenden att arbetstiderna blir längre. Trenden med färre antal timmar för heltidsarbete har vänts till sin motsats i flera länder.

I Tyskland, Spanien, Italien, Österrike ökar arbetstiderna, något Europafacket anser är förvånande eftersom arbetslösheten är hög och företagen inte har problem att hitta utbildad arbetskraft.

FAKTA: Monetära unionen
Bland de gamla femton EU-länderna har tolv infört euron som valuta. Storbritannien, Danmark och Sverige står utanför den monetära unionen.