Nästan nio år har gått sedan kongressen senast höjde den lagstadgade minimilönen i USA. I takt med att fler delstater tar saken i egna händer och höjer minimilönen ökar  trycket i frågan inför höstens mellanårsval.
 
Fem dollar och femton cent, motsvarande 37 kronor och 60 öre, är den lägsta lön som den federala lagen tillåter i USA. Nivån bestäms av kongressen och har hållits oförändrad sedan september 1997. Om ingen förändring sker innan årsskiftet kommer detta att markera den längsta perioden utan en höjning sedan minimilönen infördes på 1930-talet.

Kongressen, som kontrolleras av republikanerna, har röstat ner varje försök till lönehöjning. Motståndet i Washington har fått facket och andra organisationer som vill se en höjning att vända sig  till delstatsparlamenten. Delstaterna kan nämligen själva lagstifta om en minimilön som är högre än den som sätts av den federala kongressen. De senaste två åren har fjorton delstater utnyttjat den möjligheten.

Majoritet för höjning
Minst fem delstater kommer att hålla folkomröstning om höjningar i samband med mellanårsvalen i november. Sammantaget har arton delstater i dagsläget en minimilön som är högre än den federala. Opinionsmätningar som gjorts talar om att mer än 80 procent av amerikanerna är för en höjning. Trycket från delstatsnivån och den allmänna opinionen har fått frågan att åter bli aktuell i Washington. Minoritetsledaren i representantshuset, demokraten Nancy Pelosi, har redan deklarerat att höjning av minimilönen kommer vara ett av de första lagförslagen om demokraterna vinner majoriteten i höstens val.

Mätt i köpkraft är den federala minimilönen på en av sin absolut lägsta nivåer på 50 år. Uppgifter om antalet löntagare som berörs av minimilönen skiljer sig åt. Enligt statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, Department of Labor, hade 1,9 miljoner  amerikaner förra året en timlön i nivå eller något under den federala miniminivån. Till detta ska läggas spridningseffekter på andras löner till följd av ett höjt lönegolv.

Beräkningar som gjorts tyder på att en höjning till 7,25 dollar skulle komma att beröra 15,5 miljoner arbetare.

FAKTA: USA/EU: mInimilöner
Stelheten i hur av den lagstadgade nationella minimilönen fastställs särskiljer USA från övriga västvärlden. 18 av EU:s 25 medlemsländer har minimilöner som fastställs genom lagstiftning. De flesta av dessa skriver upp minimilönen årligen. Inget EU-land har undgått från att höja minimilönen flera gånger sedan 2000. Lagstiftningen i EU-länderna föreskriver vanligtvis att minimilönen ska sättas efter samråd mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.