Två av tre vill ha samarbete mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ingen enda av 202 som svarar vill ha samarbete mellan socialdemokraterna och enbart miljöpartiet. En borgerlig fyrpartiregeringen är populärare i LO-opinion. Alliansen får fem röster.

Fyra av fem av dem som stöder ett samarbete mellan s och v, vill se vänstern enbart som stödparti.

LO-opinion fick nio alternativ att välja på. 18 procent hittade på ett eget, tionde alternativ. Majoriteten av dem vill helst se en renodlad socialdemokratisk regering efter valet.

En del tänker nytt. En vill ha en koalition mellan socialdemokraterna och moderaterna.

En annan tycker att det är dags för fackföreningsrörelsen att bilda en regering, som stöds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Några låter uppgivna, som Marie Johansson, elevassistent och arbetsplatsombud i Göteborg.

–  Det har ingen betydelse vilket parti som sitter vid makten. Alla bara lovar i valtider, sen händer ändå inget.