Totalt sett har antalet personer som är antingen arbetslösa eller sysselsatta i ett arbetsmarknadsprogram minskat en aning det senaste året. Ams konstaterar att 6.000 färre ingår i detta obalanstal – som uppgick till sammanlagt 333.000 personer i maj i år.

Arbetsmarknadsstyrelsens månadsrapport ger raka besked om arbetsmarknaden i siffror:

• Den öppna arbetslösheten låg på 4,2 procent i slutet av maj. En minskning jämfört med förra året.

• Arbetsmarknadsprogrammen, som plusjobb, utbildningsvikariat, arbetspraktik och ungdomsgaranti, sysselsatte 3,2 procent av arbetskraften. En ökning.

• Obalanstalet, det vill säga de som är antingen arbetslösa eller i något arbetsmarknadsprogram, var 7,4 procent i maj. En minskning med 0,2 procentenheter.

• Varsel om uppsägning drabbade 2.800 personer i maj. En tydlig minskning.

• Antalet lediga jobb var 57.000. En ökning.

Ljusning även för yngsta
Uppgången är bred, enligt Ams. De flesta nya jobben finns dock i transsportbranschen, tillverkningsindustrin och byggsektorn. Sommarjobben har också blivit fler än förra året.

De arbetslösa ungdomarna har, i takt med den allmänna utvecklingen, blivit färre. Både fler jobb och en ökning av arbetsförmedlingarnas program ligger bakom trenden som har pågått i flera år.

– Ungdomar, som är den mest konjunkturkänsliga gruppen, blir eftertraktade på arbetsmarknaden när efterfrågan på arbetskraft ökar, säger Amschefen Bo Bylund enligt ett pressmeddelande.

Han är dock bekymrad över att många ungdomar inte slutför sina gymnasiestudier. De får ett dåligt utgångsläge på arbetsmarknaden och behöver mycket stöd för att ta sig in.