Kolindustrin upplever ett uppsving i USA, men branschen ifrågasätts. Antalet döda i kolgruveolyckor har stigit kraftigt sedan årsskiftet, och Bushadministrationen anklagas för att bidragit till åsidosatt arbetarskydd.
 
Hittills i år har 33 arbetare förolyckats i kolgruvor runtom i USA. Det är den högsta siffran på fem år, och halvårsskiftet har ännu inte passerats. Det började redan den andra dagen på året. Tolv personer fick sätta livet till i Sagogruvan i West Virginia. Nästa stora olycka inträffade för tre veckor sedan i Darbygruvan, Kentucky. Natten till lördagen den 20 maj förolyckades fem personer.

Båda olyckorna inträffade i underjordiska gruvor och orsakades av explosioner till följd av gasbildning. Utöver dessa två stora tragedier har flera incidenter inträffat där enstaka gruvarbetare fått sätta livet till. Två olyckor med fem eller fler döda, som är myndigheternas definition av en katastrof,  på ett år är mycket ovanligt. Det har inte hänt sedan 1981. Under hela nittiotalet inträffade bara en sådan allvarlig olycka.

Olycksvågen inträffar under en period då kolgruveindustrin är på frammarsch. Stigande oljepris och oro för oljeförsörjningen har lett till ökad efterfrågan på stenkol. Priset på kol producerat i landets östra del, i bergskedjan Appalacherna, har tredubblats på tre år. Bolagen har svarat med att öka produktionen, delvis genom att anställa fler, men framför allt genom mer övertid.

Ser mönster
Den genomsnittliga arbetstiden är på många håll närmare femtio timmar i veckan. Experter hos den federala övervakningsmyndigheten, Mine Safety And Health Administration, befarar att för mycket övertid och för lite vila kan ha bidragit till olycksfallen.

Anhöriga och fristående experter ser dock ett större mönster och pekar ut kolbolagen och Bushadministrationen.

– Jag är förbannad på hela kolgruveindustrin. Personligen håller jag företagen ansvariga för min mans död, för jag vet att de tjänar tillräckligt med pengar för att göra gruvorna säkrare, säger Priscilla Petra, änka till en av de kolgruvearbetare som förolyckades i Darbygruvan.

Hon får medhåll av branschbedömare. Jeff Goodell är författare till  flera böcker om kolindustrin. Han hävdar att kostnadspress ligger bakom utvecklingen. Olyckorna inträffar i små gruvor där företagen drar sig från att göra investeringar i säkerhetsåtgärder. Smågruvorna har tagits i bruk först nu, eftersom de bara är lönsamma när kolpriset sticker i höjden.

Jeff Goodell och många demokrater anser även att Bushadministrationen bär ett ansvar. Kongressledamoten George Miller presenterade  i början av året en rapport om de senaste årens omdaning av gruvövervakningsmyndigheten, MSHA.
Enligt rapporten, har ledningen fyllts med personer som hämtats direkt från kolbolagen. Samtidigt har anslagen minskat, inspektörerna blivit färre, säkerhetsregelverket lättats och böterna blivit färre och lägre.

Ändring på g
Men nu tycks en vändning vara på väg. Reaktionen från lagstiftarna på dödsfallen bekräftar ett i kolgruvebygder välbekant ordspråk: ”Säkerhetsbestämmelser skrivs med blodet från gruvarbetare.” I West Virginia skärpte delstaten regelverket efter olyckan i Sagogruvan. Flera andra delstater har följt efter.

Även kongressen i Washington har riktat ögonen mot gruvnäringen. Fyra dagar efter katastrofen i Kentucky röstade senaten igenom nya hårdare regler. Representanthuset väntas följa efter.

Lagändringarna innebär bland annat utökade syreförråd för att rädda arbetare som stängs inne under jord. Detta har varit ett krav från  gruvarbetarfacket, United Mine Workers of America, under en rad av år.

– Lagförslagen är ett steg i rätt riktning, men det finns mycket mer kvar att göra, säger fackets ordförande Cecil Roberts.
Om förslagen går igenom innebär det den första omfattande lagändringen på området sedan 1977. Året före dog 26 personer efter två explosioner i Scotiagruvan i Kentucky.

FAKTA: USA: kolindustrin
I USA finns över 2 000 kolgruvor i drift med drygt 11.2 000 anställda, varav knappa 82.000 arbetare.

Hälften av gruvorna ligger i någon av delstaterna Kentucky, Pennsylvania och West Virginia. Den fackliga organisationsgraden i kolindustrin är hög med amerikanska mått och uppgår till över 27 procent.

Stenkol står för hälften av elproduktionen. Stenkolen lyfts fram som ett viktigt framtida drivmedel, i en strävan att minska beroendet av importerad olja.

USA:s koltillgångar beräknas räcka i 200 år vid nuvarande förbrukningstakt.

Kolgruvearbete betraktas som synnerligen farligt. Under åren kring förra sekelskiftet dödades över 2.000 årligen i olyckor. Vid brytningen frigörs explosiv metangas. I modern tid har de flesta större olyckor inträffat efter underjordiska explosioner.