Det fortsätter som förut. Kommunen har fortfarande ett dåligt ledarskap och det finns ingen politiker som vågar ta tag i det. Trots att vi har ropat på hjälp.

Som ombudsman i Kommunal Skåne har Hans-Olle Andersson aldrig stött på något som liknar situationen på tekniska kontoret i Ängelholm. Aldrig under 25 år. Påstådda trakasserier, uppsägningar, omplaceringar och kränkande behandling reds inte ut trots att de pågått i åratal.

För ett år sedan berättade LO-Tidningen historien om tekniska kontoret. Fem manliga anställda hade anmält arbetsgivaren för kränkande särbehandling och situationen var minst sagt spänd. Ilska, anklagelser och motanklagelser haglade.

Då, i maj 2005, kände politikerna inget större ansvar för läget och de fann heller inga fel hos cheferna. Arbetsledning och chefstjänstemännen la skulden på de fem som känt sig kränkta. De anställda pekade i sin tur ut cheferna som orsak till problemet.

Enligt facket är det mesta sig likt från maj 2005. Arbetsledare och chefer är kvar, tre av anmälarna arbetar fortfarande i kommunen. Den fjärde har just slutat sedan hans arbete organiserats bort – lastbilen han körde såldes. Den femte möter snart kommunen i tingsrätten efter en segdragen tvist. Efter att ha anklagats för stöld sades han upp för två år sedan, det gick till domstol och blev förlikning. Oskyldig fick han skadestånd och jobbet tillbaka. Men det gamla jobbet fanns inte. Och det nya kom han inte till, säger kommunen. Det är förlikningen som gäller, säger mannens biträden.

Tung tystnad
Trots kommande rättegång och fortsatt missnöje är Bo Lager, moderat ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, nöjd med sin och kommunens insats. Målet har hela tiden varit att lösa problemen, säger han. Om bara de fem hade varit mer tillmötesgående.

– De vill inte komma på förhandling och berätta vad som hänt, säger han. Vi godtar ingen gruppanmälan. Var och en ska berätta sin historia.

– Ska vi samverka måste det vara ömsesidigt, säger fackets Hans-Olle Andersson, som inte sett kommunen visa någon samarbetsvilja.

Per Hansson är centerpartist och förste vice ordförande i personalutskottet. Han är inte alls nöjd med kommunens agerande. Han
tycker att det är en skam att problemen ännu inte är lösta. Det är dålig PR och så tråkigt, säger han tyst.

– Tjänstemännen borde omplaceras. De har inte gjort allt de ska, inte följt företagshälsovårdens rekommendationer exempelvis.
Kanske är något också på gång.

Bollar över
Politikerna i den tekniska nämnden säger att också de velat agera på ett tidigt stadium men att de motats bort. Det är inte ert bord, har kollegerna i personalutskottet sagt, enligt Göran Larsson, moderat ordförande, och då finns det inte mycket att göra.

Facket har ställt krav på oppositionen att agera. Christer Hansson, socialdemokrat, ledamot i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen, säger att han inte kan göra mycket.

– Vi äger inte frågan. Den har inte ens varit uppe i kommunstyrelsen. Om jag fick bestämma skulle en del chefer bort. Det är helt klart.

Att kommunen valt att flytta på arbetarna och låtit chefer som anklagats för kränkningar få stanna är en slump, enligt Bo Lager.

– Ingen av dem är kvar med sin gamla arbetsledare och då borde väl problemen vara lösta, säger han. Det var ett tag sen vi fick något brev. 

Medan Bo Lager väntar på brev sitter Kommunal och funderar på nästa fackliga steg.