EU tar ytterligare ett års tankepaus med den nya konstitutionen.

Statscheferna skulle på toppmötet den 15 och 16 juni ta ytterligare steg för att nå fram till en ny konstitution eller konstitutionellt fördrag. Men de avvaktar ytterligare ett år till sommaren 2007 när Tyskland är ordförandeland.

Utrikesministrarna har redan tagit beslut om utvidgad tankepaus och det kommer sannolikt också toppmötet göra. När regeringscheferna beslutade om tankepaus för ett år sedan var det efter två nej till förslaget om ny konstitution i Frankrike och Nederländerna. Pausen skulle användas till en bred debatt om EU.

I Sverige diskuteras EU mindre i dag än tidigare och intresset för att läsa om EU är ungefär lika stort, visar en rapport som tagits fram av Kommittén för EU-debatt.

Sverige avvaktar utvecklingen innan beslut tas om konstitutionen. Bosse Ringholm, vice statsminister, betonar att regeringen inte vill ha någon folkomröstning. För att EU:s konstitution ska träda i kraft måste alla 25 medlemsländer godkänna den.

Läs också: Jourpersonal i vården får kortare jobbvecka