Den amerikanska dollarn har fallit med nära en krona i värde de senaste månaderna. Detta trots att den amerikanska räntan är betydligt högre än i andra länder.

Ändå är dollarraset inte särskilt överraskande. USA har haft jättlika underskott i bytesbalansen under flera år. Frågan är därför snarast varför dollarn inte tidigare sjunkit än mer i värde. Tilltron den amerikanska ekonomins styrka har varit märkvärdigt hög bland de kapitalplacerare som lånat ut pengar till USA.

Ett skäl till att den amerikanska regeringen inte verkar särskilt bekymrad över underskotten i utrikeshandeln är att den inte utan skäl tror att ett fortsatt fall för dollarn är mer besvärligt för omvärlden än för USA.

Oljan känsligast
Utom när det gäller tillförsel av olja kan USA bemästra de flesta svängningar i utrikeshandeln genom att den inhemska marknaden är så stor som den är. Och oljetillförseln är  redan säkrad genom USA:s militära och politiska dominans i Mellersta Östern. Vad som sker i den övriga världen bryr sig Bushadministrationen mindre om.

Inställningen är  möjligen väl lättsinnig. De amerikanska hushållen är högt skuldsatta. Det är alltså inte bara den amerikanska staten som lever över sina tillgångar.

Vad som händer om det blir nödvändigt att snabbt rätta till alla obalanser i den amerikanska ekonomin är ovisst. Men den här gången blir priset kanske högre än tidigare för det amerikanska folket. Det skulle politiskt kunna leda till ett maktskifte i Vita huset. Inget ont som inte har något gott med sig.