Håller en ny våg av McCarthyism på att höja sig i USA, så att socialistiska eller vänsterliberala personer utsätts för en sorts häxförföljelser? Mycket tyder på det, åtminstone vad gäller amerikanska skolor och universitet.

Men det finns också viktiga skillnader jämfört med 50-talets USA, då senatorn Joseph McCarthy initierade förföljelser av kommunister och påstådda kommunister. I dag rör det sig inte så mycket om repression från statligt håll. Snarare handlar det om initiativ av privata personer och grupper med en konservativ agenda. Men dessa kan ha stort inflytande inom massmedia eller den akademiska världen.

Den gamla frasen ”oamerikansk verksamhet” kommer åter till heders. Samhällskritik från vänster betraktas som ”oamerikansk” och därmed förkastlig. Obehagligast är kanske uppgifterna om hur studerande uppmuntras att rapportera vad deras lärare säger, även utanför klassrummet.

Betalade för band
Sean Hannity leder ett konservativt program på Fox TV. Han uppmanade tidigare i år studenter att berätta om universitetslärares eventuella ”vänsterpropaganda”, så att han skulle kunna offentliggöra den. Republikanen Andrew Jones försökte i januari förmå studenter vid Kalifornienuniversitetet i Los Angeles att spela in föreläsningar. Han erbjöd studenterna pengar för detta.

Jones hade som målsättning att avslöja vilka professorer som var mest radikala. Och han konstruerade en website med en lista som han kallar the Dirty 30 – en topplista där de enligt Jones mest vänstervridna akademikerna rangordnas.

Professor Peter McLaren hamnade överst. Han kallar sig marxist-humanist och utnämns av Jones till ett monster. I synnerhet tycks han avsky att McLaren ger homosexuella moraliskt stöd. McLaren ger igen genom att kalla listan the Dirty 30 närmast fascistisk. Historieprofessorn Ellen DuBois är också med på listan. I tidningen The Los Angeles Times säger hon: ”Detta är en fullkomligt avskyvärd inbjudan till studenter att delta i häxförföljelser riktade mot deras professorer.”

Uppviglar till kritik
Paul Gilroy är professor i afroamerikanska studier vid Yale. I ett uttalande om anfallet på Irak ifrågasatte han att Saddam Hussein utgjorde något speciellt hot för andra länder. Detta ledde till att Gilroy beskylldes för ”moralisk psykos och kanske psykologisk sadism”.

David Horowitz, ett välkänt namn, kom nyligen ut med boken The Professors. Här listar han forskare som enligt hans åsikt är farligt vänstervridna. Han har grundat organisationen Students for Academic Freedom, som uppmanar studenter att kritisera sina lärare offentligt. Horowitz puffar också för en akademisk rättighetsförklaring, som skulle tvinga universitet att införa en speciell anställningskvot för konservativa professorer. I skolorna har lärare avstängts från sin undervisning därför att de har kritiserat USA:s ockupation av Irak. Elever med tejp över munnen för att symbolisera censur har demonstrerat för de drabbade lärarna.

Susanna Roxman
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen

Fotnot: Artikeln är en bearbetning och kortning av en artikel som tidigare publicerats i The Guardian.