Befolkningsutvecklingen i Sverige ser relativt ljus ut jämfört med många andra EU-länder. Men även
Sverige behöver invandare för att hålla uppe arbetskraften.

Nyligen presenterade EU sin nya långtidsprognos för hur befolkningen utvecklas. Det bistra budskapet var att även om 40 miljoner utomeuropeiska invandrare flyttar till EU fram till år 2050 så kommer den europeiska arbetsstyrkan att minska med 52 miljoner personer.

Sverige ligger relativt bra till enligt EU:s prognos, vilket nu också bekräftas av Statistiska centralbyråns (SCB:s) egen prognos. Fram till 2050 kommer Sveriges befolkning att öka till omkring 10,5 miljoner människor, men antagandet bygger på en fortsatt jämn invandring. Utan invandring skulle befolkningen minska efter 2030 och detta trots att SCB räknar med att fler barn kommer att födas per kvinna, en uppgång från dagens genomsnitt på 1,77 barn till 1,85 barn efter år 2015.

Men även Sverige kan få problem. Efter ett lugnt decennium fram till 2015 ökar problemen med befolkningssammansättningen för att bli som störst mellan 2025 och 2035. Det är den tid då 60-talsisterna går i pension samtidigt som 40-talisterna kommer in i den mest resurskrävande delen av sin ålderdom.

Ett mer närliggande problem som SCB varnar för är att den stora gruppen födda runt 1990 snart kommer upp i högskoleåldern, utan att högskolorna ännu har byggts ut för att klara anstormningen.

De unga kan glädjas åt att SCB räknar med en ganska kraftig ökning av livslängden, för kvinnor från 82,8 år till 86,3 år 2050. För männen blir ökning än större, från dagens 78,4 år till 83,6 år 2050.