/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/fimp.jpg
Bo A Andersson var ingen anhängare av rökförbudet från början men nu har han tänkt om.
– Det är bättre luft inne och de som inte röker slipper den passiva rökningen, tycker han.
Foto: Pia Hanzi.

Bättre hälsa – och glada miner hos såväl företagare som anställda. Efter framgångarna med rökfria krogar riktar Hotell och Restaurangfacket in sig mot nästa arbetsmiljöproblem: ljudnivån.

Farhågorna om att antalet krogbesökare skulle  minska efter rökstoppet på svenska serveringsställen har inte besannats. Statens Folkhälsoinstitut konstaterar att svenskarna fortsätter gå ut ungefär som förut. Och en Temomätning visar att attityden till rökfria uteställen, som var positiv redan före införandet, blivit ännu mer positiv. 91 procent instämmer i påståendet att det är bra att alla restauranger är rökfria.

– Det här året har varit alldeles lysande. Framför allt har våra medlemmar vunnit en stor arbetsmiljöseger. Och de allra flesta har en stor respekt för det här, säger Hotell- och Restaurangfackets andre ordförande Per Persson.

Nu ska facket istället rikta uppmärksamheten mot bullret, som upplevs som ett stort problem av förbundets medlemmar. Det handlar om hög musik, men också om ljudet från maskiner i köket, slammer med tallrikar och bruset av gäster. Liksom i frågan om rökning vill förbundet leda diskussionen bort från attityd- och moraldiskussioner och istället sätta de anställdas arbetsmiljö i fokus.

Laddar för nytt segertåg
Att musik och hög ljudnivå tillhör krogen råder det ingen tvekan om, men inte till vilket pris som helst.

– Ingen ska behöva tvingas vistas i en bullrig miljö som är skadlig för hälsan, säger Per Persson.

Buller ska nu vara förbundets prioriterade arbetsmiljöfråga i det partsgemensamma arbetsmiljörådet liksom i nästa års avtalsrörelse. Under året som gått har studier av 91 anställda på nio orter visat en markant bättre hälsa hos anställda som sluppit den tidigare dagliga dosen av passiv rökning.

– Det har skett en halvering av symptomen på öga, näsa och luftvägar. De anställda får nu i sig mellan en tiondel och en hundradel så lite nikotin som förut, säger Göran Boethius, överläkare och docent på den tobakspreventiva enheten på landstinget i Östersund, som initierat studien.

Han gläds också åt att få serveringsställen utnyttjat möjligheten till att införa de rökrum som lagen tillåter.

– Uppenbarligen har Sveriges näringsidkare inte tyckt att det är ekonomiskt lönsamt, säger han.

Sista mätningarna av studiens tre delar har inletts och efter sommaren kommer slutrapporten.