Kommissionen ska lyssna också på de fackliga organisationerna innan förslag till nytt hamndirektiv läggs fram. Det lovar den ansvarige transportkommissionären Jacques Barrot.

I februari i år var det stora våldsamma demonstrationer i Strasbourg när Europaparlamentet skulle rösta om ett förslag från kommissionen till hamndirektiv. För andra gången röstades förslaget ner. I mars i år beslöt kommissionen att dra tillbaka förslaget. Kommissionen förbereder nu ett nytt hamndirektiv. Jacques Barrot lovar att lyssna på både hamnarbetarna och hamnarnas förvaltare.

– Dialog och öppenhet är ledord innan ett nytt förslag läggs fram för råd och parlament. Det var så mycket känslor med bland hamnarbetarna när de protesterade mot självhanteringen. Men den här ingen stor fråga, säger Jacques Barrot när han besöker Stockholm och ett seminarium ordnat av Espo, hamnarnas europeiska organisation.

Hamnarbetarna protesterade främst mot att konkurrensen inom hamnarna skulle öka. Deras jobb hotades av den så kallade självhanteringen som gick ut på att rederiernas anställda skulle tillåtas att lasta, lossa och utföra olika arbeten i hamnarna. För Espos ordförande Giuliano Gallanti är det  inte viktigt att öppna upp för konkurrens mellan olika arbetstagargrupper. Däremot anser han att klara regler runt statsstöd behövs för att öka investeringarna.

– För första gången har Espo bjudit in också företrädare för fackliga organisationer att tala, säger Giuliano Gallanti.

Den tyske parlamentsledamoten från kristdemokraterna Georg Jarzembowski som rapporterade om hamndirektivet i transportutskottet i Europaparlamentet anser att konkurrensen också mellan arbetarna måste öka.

– Det behöver klarläggas att det inte är facken utan arbetsgivarna som bestämmer vilka som ska arbeta i hamnarna. Problemet är stort i Belgien och i södra Europa, säger han.