Förre Skandiachefen Lars-Eric Pettersson dömdes av Stockholms tingsrätt till två års fängelse för trolöshet mot huvudman. Domen handlar dock inte om att Lars-Eric Pettersson och hans direktörsvänner plockat ut sammanlagt fyra miljarder kronor i bonusar.

Vad tingsrätten anmärkt på är att vissa mindre bonusar höjts utan styrelsens vetskap. Pettersson är dömd för att i denna del ha fört styrelsen bakom ljuset. Tingsrätten har däremot ingen synpunkt på om giriga direktörer lurar av försäkringstagare och aktieägare deras pengar så länge det sker med styrelsens godkännande.

Skandiadirektörernas sjaskiga manipulationer har upprört många. Men lika upprörande är – eller borde vara – det fullt legala rofferi som banker och fondförvaltare ägnar sig åt dagligen.

Banker och fondförvaltare tjänar miljarder på sin kapitalförvaltning. Vinsterna uppstår inte därför att de är särskilt duktiga kapitalförvaltare. De är de nämligen inte. Vinsterna uppstår därför att fondmäklarna år efter år lägger beslag på en stor andel av spararnas kapital.

Mer än kaffepengar
Framför allt de som sparar långsiktigt riskerar att bli lurade. Alla som har en privat pensionsförsäkring eller har sin avtalspension i ett fondbolag bör noga kontrollera fondavgiften, om de inte vill bli snuvade på en stor del av sitt pensionskapital.

En vanlig avgift som storbankerna tar ut för sin kapitalförvaltning är 1,5 procent. Det låter inte mycket. Men med ränta på ränta försvinner under ett yrkesliv en stor del av sparkapitalet i avbränningar, mellan 20 och 30 procent är inte ovanligt. Den som sparat samman en halv miljon i pensionspengar får alltså räkna med att banken roffar åt sig mellan 100.000 och 150.000 kronor.

Bankerna brukar bortförklara detta röveri med att höga avgifter garanterar en skicklig förvaltning. Men något sådan samband finns inte. Fonder med höga avgifter visar inte bättre resultat än fonder med låga avgifter.

Det klokaste en pensionssparare kan göra som inte vill skänka bort sina pengar till banken är därför att välja en fond med garanterat låga avgifter. Bland pensionsfonder finns två som ger överlägset bäst villkor: AMF-Pension och Folksam-LO Pension. Deras administrationsavgift är bara några tiondels procent.

Krävs mer än en dom
Huruvida hovrätten kommer att fastställa tingsrättens dom mot Lars-Eric Pettersson är osäkert. Avgörande blir om även hovrättten anser det bevisat att han medvetet fört sin styrelse bakom ljuset. En sak kan vi dock vara säkra på oavsett utgången. De flesta banker och försäkringsbolag tänker forsätta att skinna sina sparare bäst de kan. De tänker förstås försöka hålla efter sina fifflande direktörer eftersom deras excesser är dålig reklam för det fullt lagliga rofferi de själva går in för med liv och lust.

Ett sätt att minska utrymmet för bankernas rövarbandsfasoner vore att låta en oberoende institution lättbegripligt redovisa hur mycket av spararnas pengar de olika kapitalförvaltarna lägger beslag på. Till exempel hur mycket som blir kvar av varje tusenlapp när banken tagit sitt.

Med tillgång till en sådan jämförelsemall skulle småspararna kunna välja bort de allra värsta skojarna. Vilket riksdagsparti blir först med att ta initiativ till en sådan lagstiftning?