Ministerrådet lyckades inte komma överens om ett nytt arbetstidsdirektiv. I 14 timmar i går, torsdag, försökte ordförandelandet Österrike få länderna att gå med på en viss begränsning av möjligheten att göra undantag från 48 timmarsregeln.

Flera länder vill ha kvar opt out, undantag från veckoarbetstiden på 48 timmar genom individuella överenskommelser. Möjligheten  försvaras av främst Storbritannien men också av Tyskland, Polen, Slovakien och de baltiska länderna. De blockerar varje försök till utfasning av opt out.

Sverige har sökt en kompromiss för att få bort verkningarna av två tidigare domar i EU:s domstol, Simap och Jaeger. Främst vill näringslivsminster Hans Karlsson komma åt den dom som reglerar att all jourtid ska betraktas som arbetstid. Mot alla sådana kompromisser finns en annan grupp länder bland andra Spanien, Frankrike och Italien som, i likhet parlamentet och Europafacket, vill fasa ut opt out-möjligheten helt.

Bara 5-6 länder tillämpar rättsreglerna i Simap-domen. Många länder använder opt out  för att komma undan jourtidsfrågan. Om kommissionen tar i med hårdhandskarna mot länderna som inte fört in  Simap i sina nationella regelverk är risken stor att individuella överenskommelser används i ännu större omfattning.

Trycket på att också Sverige ska acceptera opt out ökar. Främst är det inom sjukvården Simap kan få konsekvenser, enligt Hans Karlsson. Länder som inte implementerar Simap kan annars ställas inför domstol. Nästa gång arbetstidsdirektivet kommer upp i ministerrådet är sannolikt i december med Finland som ordförandeland.