Kommunal vill ha en bra generationsväxling i offentlig sektor. Förbundets ordförande Ylva Thörn uppmanar socialdemokraterna att ta seriöst på frågan och lägga ett förslag lagom till valet i höst.

Hon ser en del gott i Handels förslag att låta äldre gå i pension för att lämna plats åt yngre.

– Men vi vill hellre att de lite äldre kan jobba kvar, med ett annat arbetsinnehåll. De kan exempelvis bli mentorer för nyanställda, säger Ylva Thörn.

Kommunals krav på generationsväxlingen är att unga ska få en chans till fasta jobb och att långtidssjukskrivna får rehabilitering så att de kan återgå i arbete. Alla behövs, enligt Ylva Thörn.

De stora frågorna på Kommunals två dagars förbundsmöte i veckan var annars arbetstider och hot och våld i trafiken. Förbundsmötet, som hölls i Ronneby, sa ja till förslaget att tona ner kravet på arbetstidsförkortning och i stället prioritera högre lön. Det finns inte ekonomiskt utrymme för att driva kravet på 30 timmars arbetsvecka och då ska vi inte göra det, säger Ylva Thörn. Visionen finns där men den ligger långt fram i tiden.

I samband med mötet krävde Kommunal att all kontanthantering ska försvinna från bussar i kollektivtrafik. Det finns tekniska lösningar som gör att chaufförerna inte behöver hantera pengar och inte heller har kvar den kontrollerande funktionen, enligt Ylva Thörn.

Ylva Thörn firar tio år som ordförande för Kommunal och tycker själv att hon blivit tuffare med åren. Kanske förbundet också tuffat till sig, resonerar hon.

– Vi driver kollektivavtalsfrågorna på ett tydligare sätt och har haft nio varsel bara under våren med krav på avtal. 

Hur kan Kommunal blir ännu tuffare?
– Vi måste driva våra frågor hårt och lägga bra förslag. På så sätt får vi trovärdighet.

Ni samarbetar med socialdemokraterna för att skapa mönsterarbetsplatser. Är det bra för trovärdigheten att samarbeta nära med socialdemokraterna, som inte alltid sköter sig i rollen som arbetsgivare?

– Vi samarbetar med partiet, har samma ideologiska grund och samma värderingar. Sen är det företrädarna i kommunerna som ska se till att driva politiken.

– Jag är inte nöjd med alla s-kommuner. En del sköter sig, andra inte och det beror ibland på personkemi. Andra gånger har vi helt enkelt olika åsikter.