Allt fler räknar med att komma ut på arbetsmarknaden nu när antalet sysselsatta går upp. Därför minskar inte arbetslösheten i samma takt som de nya jobben kommer till.

Arbetsmarknadsstyrelsen spår att sysselsättningen ska öka med 130.000 anställda i år och nästa år. Av dessa går ungefär 60.000 jobb till arbetslösa medan resten besätts av nytillträdda på arbetsmarknaden.

Ams presenterade i dag, tisdag, sin prognos och den bygger på svar från 9.000 arbetsställen, både privata företag och kommuner. Prognosen pekar på uppgång i så gott som alla branscher utom jord- och skogsbruk. Ams generaldirektör Bo Bylund säger att det är särskilt glädjande att sysselsättning nu även ökar i industrin efter att under flera år minskat.

Ams tror att den öppna arbetslösheten minskar med 0,7 procentenheter till 5.3 procent i år, och nästa år kommer den öppna arbetslösheten att ligga på 4,6 procent. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program väntas öka med 22.000 till 145.000 i år.

Obalanstalet, som inkluderar både dem som är öppet arbetslösa och dem som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program, minskar med 0,2 procent enheter i år till 8,5 procent och går ner till 8,1 procent nästa år.