I veckan klubbade riksdagsmajoriteten förslaget om stärkt anställningstrygghet för visstidsanställda. Det känns oerhört bra att en av mandatperiodens viktigaste löntagarreformer och jämställdhetsförbättringar nu äntligen är på plats.

Ingen har väl undgått att högeralliansen med eldunderstöd från Svenskt Näringsliv försökt att stoppa förslaget, genom att bedriva en smutskampanj om att regeringen vill förbjuda säsongsanställningar. Företagare inom turistnäring och handelsträdgårdar har förts bakom ljuset och nästan skrämts från vett och sans. Bilder har målats upp om hur jordgubbsodlingar går i konkurs, djurparker och nöjesfält stängs för gott och granskogsplaneringar växer igen, den 1 juli 2007 när lagändringen träder i kraft.

Fakta har man inte varit särskilt noga med från alliansens sida. Man vill inte låtsas om att lagen är dispositiv och att fack och arbetsgivare själva kan anpassa bestämmelserna efter den enskilda verksamhetens behov och kollektivavtala om avvikelser från anställningsskyddslagen där så behövs, exempelvis inom säsongsbetonade branscher. Den nya lagen utlöser alltså en ny förhandling där onödiga och staplingsbara visstidsformer kan tas bort.

Riksdagsdebatten blev en rätt märklig historia. Förmodligen var det en och annan på åhörarläktaren som undrade om det var anställningsvillkor eller det svenska nöjeslivet som avhandlades, när borgerligheten envisades med att ständigt tjata om karusellerna på Gröna Lund och Furuviksparkens öppettider.

Fast i tonårsliv
Själv funderade jag över vilken värld som högeralliansens företrädare lever i. De verkar överhuvudtaget inte ha fattat att det finns ett problem på arbetsmarknaden som vi vill försöka att lösa genom att ändra i anställningsskyddslagen och öka tryggheten för arbetstagarna. Att hundratusentals tjejer och killar får hålla till godo med olika korta otrygga anställningar år ut och år in, att ungdomar har svårt att leva vuxenliv och flytta hemifrån därför att de inte får fasta jobb och därmed inga bostäder, verkar ha gått dem spårlöst förbi.

Inte ens uppgiften om att hälften av kvinnorna under 25 år är visstidsanställda föranledde någon kommentar från alliansen. Folkpartiets Carl B Hamilton som brukar ha för vana att besvärat skruva på sig när ordet anställningstrygghet nämns, avfärdade förslaget som sjaskigt och lågt. Och kristdemokraternas Stefan Attefall utmärkte sig genom att beskylla Kommunal för att sakna kunskap om den gröna näringens och den lilla plantskolans unika villkor. Ett märkligt uttalande från en person som företräder ett parti som numera säger sig gilla både kollektivavtal och fackföreningar.

Om skräckskildringar och fria fantasier tillåtits att dominera från borgerligt håll under hela våren, är det bara en västanfläkt mot den orkan som vi kommer att möta i valrörelsen. Jag har tidigare sagt att jag under försommaren kommer att presentera ett lagförslag för att stärka rätten till heltid. Skälet är mycket enkelt. Det ofrivilliga deltidsarbetet drabbar främst kvinnor och utgör ett allvarligt hinder för egen försörjning och ekonomiskt oberoende. Så kan vi inte fortsätta att ha det i arbetslivet. Heltidsfrågan är vid sidan om stärkt anställningsskydd, en av de viktigaste pusselbitarna att få på plats, för att vi ska kunna åtgärda delar av den ojämställdhet som råder på arbetsmarknaden.

Kvinnofrågor extra hårt ansatta
Detta har fått den politiska högern att gå i taket. Påståenden har haglat om att regeringen förbjuder deltidsarbete, vilket är ren lögn, att en rätt till heltid leder till färre arbetstillfällen och att företag går i konkurs. Det är typiskt att just sådana myter sprids då det handlar om kvinnors arbetsvillkor.

Varken högeralliansen eller näringslivet skulle komma på tanken att ifrågasätta varför det är så självklart att organisera arbetet på heltid när det gäller män, eller anklaga män för att spä på arbetslösheten därför att de huvudsakligen jobbar heltid. Det är tragiskt att än en gång tvingas konstatera att alliansen och Svenskt Näringsliv alltjämt står för en gammaldags syn på lönearbete, där män utgör norm och familjeförsörjare och där kvinnor ska nöja sig med att dela på vad som blir kvar av jobben.

Tyvärr hinner vi inte med att lägga en proposition om heltid innan riksdagen stänger. Men den lagrådsremiss som jag presenterar i juni, innehåller de förslag som vi går till val på. Rätt till heltid eller inte, kommer att bli en av valets hetaste frågor, där vi kommer att angripas hårt av högeralliansen. Återigen kommer vi att mötas av kaskader med felaktigheter, myter och skräckskildringar om att katastrofen står för dörren, när socialdemokratin stärker löntagarnas rättigheter. I grund och botten handlar valet 2006 om samma gamla strid som arbetarrörelsen utkämpat så många gånger mot den politiska högern.

Hans Karlsson

Arbetslivsminister
Skriv ett e-postbrev till debattredaktörn