Kommunals samarbetsavtal med tjänstemannafacket SKTF ökar splittringen mellan LO-förbunden. Organisationerna ska jobba ihop om bland annat löneförhandlingar.

– Kommunals samarbete med tjänstemännen gör slitningarna inom LO större, men samtidigt är det fullt förståeligt, eftersom LO-förbunden inom industrin redan har industriavtalet. För Kommunal borde samarbetet ge större möjligheter att påverka de gemensamma arbetsgivarna, säger Gunnar Ericson, Byggnads avtalssekreterare.

Transports ordförande Per Winberg är lite irriterad över samarbetsavtalet. Han tycker det är anmärkningsvärt att Kommunal inte berättat för de andra LO-förbunden om projektet.

Handels avtalssekreterare John Haataja vet däremot att avtalet finns:

– Rent generellt vill jag ju ha information om sådant här. Nu kan jag inte säga något om avtalet, eftersom jag inte vet vad som finns skrivet.

Påverkar inte LO
Samma dag som avtalet skrevs under visste LO:s avtalssekreterare Erland Olauson inget om det, vilket förvånade honom. Om det säger Kommunals Christer Thilén, som är samordningsansvarig för avtalet:

– Jag vet inte vilket behov Erland Olauson har att känna till det här. Det påverkar inte vårt engagemang i LO.

Göran Nilsson är kanslichef för samordningen Facken inom industrin. Han ser bara positivt på samarbetet:

– Det är mycket positivt med samverkan mellan arbetare och tjänstemän i andra sektorer än industrin, säger Göran Nilsson.

Kommunals Christer Thilén vill dock inte göra för långtgående jämförelser med industriavtalet.

– Vi kommer inte att ingå något avtal med arbetsgivarna och medlingsinstitutet.

Det var i mitten av maj som de två facken undertecknade avtalet. Kommunal och SKTF har redan tidigare ett omfattande samarbete, framför allt på central nivå. En förhoppning är att det gemensamma arbetet nu ska breddas till även lokala och regional organisationer.

Ökad valfrihet
Förutom förhandlingar om löne- och anställningsvillkor ska de två facken arbeta tillsammans på områden som välfärd, ledarskap och internationellt samarbete. I avtalet betonar Kommunal och SKTF chefernas betydelse för hälsa, trivsel och löneutveckling. Christer Thilén försäkrar dock att avtalet inte betyder att någon som inte gillar sin chef ska behöva sätta igång med något nytt fackligt samarbete med just den egna chefen.

En del av avtalet innebär att de anställda i kommunerna själva kan välja vilket fack de ska vara med i, men Kommunal och SKTF kommer att verka för att folk ska organisera sig i det fack som har avtalet för verksamheten. Dessutom ska de två facken inte försöka värva medlemmar av varandra.

Även om de två förbunden ska arbeta tillsammans i förhandlingar så är Christer Thilén övertygad om att det inte kommer att innebära någon press på LO-samordningen, eftersom SKTF inte finns med i någon motsvarande samordning. Han säger att LO:s avtalsrekommendation kommer att få stor betydelse när Kommunal och SKTF samarbetar i avtalsfrågor. De två facken skapar dessutom en gemensam samarbetskommitté på tio personer, som ska se till att avtalet följs.

FAKTA: Största fackförbundet
• Kommunal är Sveriges största fackförbund med cirka 570.000 medlemmar. Kommunalarna är spridda på över 230 olika yrken, inte bara i vården, på dagis och brandstationer. Trädgårdsarbetare, fritidsledare och personliga assistenter är några fler av förbundets yrkesgrupper.
• SKTF har ungefär 180.000 medlemmar som också återfinns i all verksamhet som har anknytning till kommun, landsting eller kyrka.
• De båda facken representerar tillsammans mer än 70 procent av de kommunalt anställda.