Den danska flexicurityn är en juvel som kan hotas av regeringens nerskärningar, anser danska LO. Men arbetsgivarföreningen håller inte med. Annat är viktigare.

– Flexicurity innehåller punkter som är viktigare än dagpenning och förtida pension, säger Henning Gade, arbetsmarknadsexpert på Danska arbetsgivarföreningen (DA).

Den danska modellen flexicurity hyllas av samarbetsorganet OECD och EU som en framgångsrik mix av svagt anställningsskydd och social trygghet. I Danmark finns ingen lag om anställningsskydd – i stället höga ersättningar vid arbetslöshet. DA har sitt huvudkontor i centrala Köpenhamn nära Rådhusplatsen. Henning Gade talar mycket om det goda samförståndet med danska LO. Att de spelar kort tillsammans, äter och dricker öl. De har trevligt tillsammans.

– Samförståndet och informella relationer är en viktig del av flexicurity, liksom det flexibla lönesystemet med stort inslag av lokala löneförhandlingar, säger han. 

Viktigt är också att arbetsmarknaden regleras med avtal och inte lag och att både fack och arbetsgivare har hög organisationsgrad, mer än 80 procent är medlemmar, enligt Henning Gade. DA tycker också att det är bra om a-kasseperioden minskas från fyra år till två och ett halvt, ”men det är inte vårt förslag”, betonar han.

För få ska bära för många
Men pudelns kärna är att utbudet av arbetskraft måste öka med en åldrande befolkning. Därför tror han på att strama åt a-kassa och efterlön. Även LO anser att arbetskraftsutbudet måste öka. Frågan är bara med vilka metoder människor ska pressas ut i arbetslivet.

När den socialdemokratiska regeringen i mitten av 1990-talet halverade a-kassan för dem under 25 år sjönk arbetslösheten dramatiskt. Därför tycker Henning Gade det är positivt att regeringen halverar den också för dem upp till 30 år. DA vill också fasa ut efterlönen, rätten till förtida pension för 60-åringar.

– Människor måste ut i arbetslivet, även de äldre, upprepar han.

Danska LO:s chefsekonom Jan Kæraa Rasmussen håller inte med arbetsgivarföreningen.

– Halvering av a-kassa och andra nerskärningar har en negativ påverkan på flexicurity. Det är högst sannolikt att balansen rubbas.
LO tror att organisationen lyckats överbevisa politikerna om att det är negativt att halvera a-kassan för dem upp till 30 år. Däremot kan LO tänka sig förändringar av efterlönen på mycket lång sikt. Fem år, som i dag, ska den emellertid vara enligt LO ”åtminstone för deras medlemmar”.

Om danskarna börjar leva sundare, inte röker så mycket och inte dricker så många öl, kommer de bli äldre och äldre. I takt med att de äldre blir fler så kan också LO tänka sig diskutera efterlönen.

– Och om så där 25 år kan pensionsåldern komma att höjas och då också gränsen för efterlön. Det kan vara förnuftigt, säger han.
Om balansen i flexicurity rubbas kan det mycket väl komma krav på att anställningsskyddet ska öka. Och det är ingenting som arbetsgivarna vill, anser Jan Kæraa Rasmussen.

Forskare oroliga
Danmark har EU:s lägsta arbetslöshet på 4,8 procent och för ungdomar är den bara hälften jämfört med Sveriges. I början av 1990-talet var Danmark mer likt länder som Tyskland med över 9 procents arbetslöshet. Om a-kassa och välfärd urholkas kan framgångsreceptet förstöras, varnar forskare.

– Det behöver inte göras några försämringar. Dansk ekonomi är stark. Arbetslösheten bland dem mellan 25 och 30 år är låg och kan knappast bli lägre, säger Per Kongshøj Madsen, ekonomiprofessor vid universitetet i Ålborg och flexicurityexpert.

– Trygga arbetstagare tar större risker och byter jobb oftare. I en värld av globalisering och hårda kvalificeringskrav behövs social trygghet för att skydda människor från att marginaliseras.

När a-kassan halverades för unga under 25 år föll arbetslösheten från 30.000 arbetslösa till 10.000 under bara ett par år i mitten av 1990-talet. Förra året var 2 procent av dem arbetslösa, enligt Danmarks motsvarighet till Statistiska centralbyrån. Men också för dem mellan 25 och 30 år, som regeringen vill halvera a-kassan för, har arbetslösheten fallit från drygt 8 procent år 1996 till 3,9 procent. Därför ifrågasätts behovet av nerskärningar. Gruppen går inte att jämföra med de allra yngsta. Många som närmar sig 30 år har redan utbildning och har skaffat sig eget boende med högre levnadsomkostnader.

– Därför är LO helt mot en halvering, säger Jan Kæraa Rasmussen.

FAKTA: Här är sparförslagen
Några punkter i danska regeringens förslag till reformering av välfärden:

• Efterlönen, som är en frivillig förtidspension, avskaffas på lång sikt.
• Höjd pensionsålder, 67 år, diskuteras.
• Människor ska slussas ut i arbete tidigare.
• Integrationsexamen för invandrare.
• Statens utbildningsbidrag sänks för dem som drar ut för länge på utbildningen.
• Dagpenningen, a-kassan, halveras för 25-29-åringar efter sex månaders arbetslöshet.
• Även äldre över 55 år och är arbetslösa ska stå till arbetsmarknadens förfogande, något de inte behöver i dagens system.
• Skatten på arbete sänks och den på egendom höjs.

Läs också: reportaget från Köpenhamn "De röstar för vild stöd"