LO vill att fackliga förtroendemäns ställning ska stärkas i lagen. Förbunden märker ett allt hårdare klimat för fackrepresentanterna på arbetsplatserna.

Grafiska fackförbundet konstaterar att allt fler fackligt förtroendevalda sägs upp på grund av sitt fackliga engagemang och att lagstiftningen i mbl, las och lagen om facklig förtroendeman inte ger dem tillräckligt skydd. De hade till LO:s representantskapsmöte i förra veckan skrivit en motion om skyddet för fackliga förtroendemän.

Efter beslut i representantskap ska nu LO och förbunden utarbeta en strategi för bättre skydd för förtroendevalda. Flera motioner antogs, bland annat ville mötet att ersättningen från fackliga och politiska uppdrag ska räknas med i underlaget för att fastställa arbetslöshetsersättningens storlek.

Oklar gräns
Mest tid ägnade dock mötet åt en gränsdragningstvist. Den handlar om verkstaden VAES i Bromma, som sköter service och underhåll på flygplan. De anställda är med i Transport och vill fortsätta med det. LO-styrelsen har dock beslutat att avtals- och organisationsrätten ska höra till IF Metall. Det gillar inte Transport som begärde att frågan ska behandlas en gång till i LO-styrelsen. Men det tyckte efter en lång diskussion inte representantskapet.

Mötet beslutade att förbundens avgift till LO ska vara oförändrad nästa år. För de allra flesta betyder det att medlemskapet i LO kostar 13,80 kronor per medlem och månad. Några förbund betalar 5 procent mer och några 5 procent mindre. LO-avgiften har varit densamma sedan början på 1990-talet.

LO:s representantskap är högsta beslutande organ mellan kongresserna och på mötet valdes Ella Niia, Hotell- och restaurangfackets ordförande, till en ordinarie plats i LO-styrelsen. Tidigare har hon bara haft en suppleantplats. Även det nya förbundet IF Metall fick en ordinarie plats i LO-styrelsen. På den sitter förbundets ordförande Stefan Löfven.