I Jämtland har en fackförening bildats, som ska konkurrera med LO och TCO om medlemmarna. Ett uttalat syfte är att också rekrytera utländska arbetare som tillfälligt arbetar i Sverige.

– De andra facken har glömt bort individen och solidariteten med den enskilde. Det är bara kollektivet och makt som gäller, säger Mats El Kott, som är konsult och ombud för Fackföreningen för arbete i Sverige.

– Dessutom finns det nog en del som vänder sig mot deras politiska ställningstaganden. De behöver lite konkurrens, fortsätter han, som också har fullmakt att teckna avtal för facket.

Mats El Kott är arbetsrättsjurist i Östersund och har bland annat företrätt skidåkaren Anjas Pärssons uppsagde tränare. Han är riksdagskandidat för folkpartiet och står som andra namn på listan för Jämtland och Härjedalen.

Det nya facket har åtminstone ett kollektivavtal – med El & Energiteknik, som bygger ut ett reningsverk i Åre. I övrigt är Mats El Kott förtegen om organisationen. Han vill inte uppge vilka som sitter i styrelsen, vilka övriga avtal som finns eller hur många medlemmar som facket har.

För dem som inte har något annat
Mats El Kott säger att det konkurrerande facket har som ambition att nå alla yrkesgrupper samt att det främst är arbetsgivare med små företag som slutit avtal med Fackföreningen för arbete i Sverige.

– Vi vänder oss till dem som inte är med i något annat fack, och vårt nya fack skulle även fungera för utländska arbetare som kommer till Sverige en tid, säger Mats El Kott.

Han säger att det alternativa facket skulle ha varit en möjlighet för de anställda på lettiska Laval, som byggde om en skola i Vaxholm. Hans uppfattning är att Byggnads då inte skulle ha haft laglig rätt att blockera arbetsplatsen och kräva byggavtal.
Avtalet för de anställda på El & Energiteknik stadgar i många avseenden sämre villkor än motsvarande byggavtal.

– Det är inte säkert att det blir sämre och avgiften är i alla fall väsentligt lägre. Dessutom kanske det är lättare att få jobb med det här avtalet, säger Mats El Kott, som också pekar på att det individuella anställningsavtalet kan innehålla helt andra villkor.
El & Energiteknik har runt 15 anställda, enligt ägaren Martin Jönsson. Företaget har en entreprenad åt Åre kommun, som kräver kollektivavtal av alla som arbetar åt kommunen.

– Våra killar är med i det här facket så det är naturligt att vi har avtal med Fackföreningen för arbete i Sverige, säger Martin Jönsson.

Öppen för Byggnads argument
Han uppger att de anställda tjänar runt 145 kronor i timmen och att lönen är individuell och förhandlas individuellt. Sedan avtalet slöts i höstas ligger lönerna kvar på samma nivå som tidigare då det saknades avtal.

– Om Byggnads kan motivera killarna att ha avtal med Byggnads ska vi naturligtvis lyssna på det, säger företagets ägare.

LO-Tidningen har utan framgång försökt nå någon av de anställda. Gunnar Ericson, avtalssekreterare hos Byggnads, är bekymrad:

– Det här är naturligtvis besvärande för oss. Frågan är varför byggnadsarbetarna inte vill vara med i Byggnads.

Han tror att arbetsgivare är inblandade i både bildandet av Fackföreningen för arbete i Sverige och att arbetsgivare styrt utformningen av avtalet.

Just nu funderar Byggnads på hur förbundet ska hantera situationen. Avdelningen i Jämtland har haft diskussioner med ägaren till El & Energiteknik och ska också ta kontakt med de anställda.

FAKTA: Minimilön 80 kronor
Ur avtalet mellan Fackföreningen för arbete i Sverige och El & Energiteknik AB:
• Minimilön 80 kronor i timmen.
• Ingen övertidsersättning samtidigt som de anställda är skyliga att arbeta övertid om chefen kräver det.
• Ob-ersättning bara om arbetstagaren har kommit överens med arbetsgivaren om det.
• Facklig förtroendeman får inte behålla sina anställningsförmåner under ledighet för fackligt arbete.
• Arbetsgivaren är bara skyldig att förhandla enligt mbl:s regler om information och nya underentreprenader om facket skriftligt begär en sådan förhandling.
• Anställda har rätt till minst 15 minuters rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Arbets-givaren ska ange när och på vilket sätt rasten ska tas ut.

Läs också: Byggnads: kan bli fall för AD