Hundratusentals män i USA är daglönearbetare. Byggboomen skapar mängder av tillfälliga jobb för de latinamerikanska invandrarna, men arbetet är riskfyllt och villkoren är usla.
 
Arbetare som erbjuder sina tjänster vid en hårt trafikerad vägkorsning eller byggvaruhusets parkering har blivit en vanlig syn i Amerika. De anlitas av privatpersoner eller byggfirmor för enklare dagsjobb.

En färsk studie uppskattar att 120 000 personer varje dag söker den har typen av endagsjobb. Företeelsen som av amerikanarna kallas ”day laborers” har vuxit kraftigt under det senaste decenniet. Själva kallar sig arbetarna för ”jornaleros”, ett spanskt ord som betyder lantarbetare med dåliga anställningsvillkor. Men det är inte  jordbruksarbete som de anlitas till, utan enklare flytt-, byggnads- och trädgårdsarbeten. Oftast är uppdragsgivaren en privat husägare.

Daglönearbetarna är nästan uteslutande män, och nio av tio kommer från Latinamerika. En nationell undersökning visar att tre fjärdedelar av dem saknar arbetstillstånd.

Samlas i grupper
Arbetarna samlas tidigt på morgonen vid någon av de många informella mötesplatser som har vuxit fram. Det kan vara vägkanter, parkeringar eller bensinstationer. Forskare beräknar att det finns uppemot 350 sådana platser runtom i landet, storleken varierar men det är ofta runt 75 arbetare som söker sig dit dagligen.

Allt eftersom morgonen och förmiddagen lider dyker arbetsgivare upp. På plats förhandlar de med arbetarna om uppdragets längd och lön. Anställningskontraktet är en muntlig överenskommelse. Någon trygghet bortom uppdraget för dagen finns inte.
Tio dollar, motsvarande dryga 70 kronor, i timmen är något av en medellön. En nivå som ligger över den federala minimilönen på 5:15 dollar i timmen, men få lyckas tjäna ihop så att de kommer över  fattigdomsgränsen. Detta trots att det flesta jagar jobb fem eller fler dagar i veckan.

Daglönejobben är ofta tunga och riskfyllda. Intervjuundersökningar visar att var femte  daglönearbetare har skadat sig på jobbet.
Spridningen av daglönearbetarna är ett av det tydligaste exemplen på hur den ökade illegala invandringen märks i USA. Tidigare kunde den här typen av arbetskraft bara hittas i storstäder med stor andel invandrare. Numera finns den i alla landsändar.
Runtom i landet har lokala myndigheter och organisationer valt olika sätt att möta företeelsen.

Snabb utveckling
På några håll har formella ”day labor center” upprättats, i närheten av en informell mötesplats. Huvudsyftet med dessa är att skapa någon slags ordning på marknaden. Vid centren måste både arbetare och arbetsgivare registrera sig och det finns ett system för att fördela jobben. Dessutom sätts ofta en minimilön. Det finns dryga 60 center av den här typen, varav de flesta har etablerats under 2000-talet.

På andra håll har man valt en annan väg och antagit lokala  ordningsregler som förbjuder jobbsökeri på offentlig plats. Framtiden är dock osäker för denna typ av bestämmelser, sedan en federal domare i början av maj förklarat att ett sådant förbud strider mot konstitutionen. Forskarna ser flera förklaringar till att daglönearbetarna blivit fler. Den ökade invandringen från Latinamerika är en. Men enligt Abel Valenzuela, professor vid UCLA-universitetet i Kalifornien, är detta inte huvudförklaringen. Han är en av författarna till den första nationella studien av företeelsen som publicerades tidigare i år.

Enligt honom är den ökade efterfrågan på tillfällig arbetskraft avgörande for utvecklingen. Efterfrågan har drivits upp av den amerikanska byggboomen.

Läs också: Illegal invandring dumpar lönerna