Handels går mot strömmen – och satsar på arbetstidsförkortning. Kongressen kräver i första hand 36-timmars arbetsvecka men också att 30-timmarsmålet står fast. Förbundsordförande Lars-Anders Häggström är förvånad.

När Kommunal och s-kvinnornas styrelse backar om kravet på sex timmars arbetsdag, och när statliga Medlingsinstitutet redan tidigare rapporterat att tiden för avtalad arbetstidsförkortning är förbi, väljer Handel att fortsätta striden för kortare arbetstid. Under natten till i tisdags röstade kongressen fram att förbundet nu ska verka för att heltidsmåttet blir 36 veckotimmar.

Men kongressen, som under fem dagar med avslutning i onsdags var samlad i Stockholm, nöjde sig inte med detta. Det långsiktiga målet om 30 timmars arbetsvecka, som är såväl förbundets som LO:s, beskrevs i styrelsen förslag som ”ett mål som dock i dagsläget ligger utom räckhåll”. Men att sextimmarsdagen låg utom räckhåll ville inte ombuden ställa upp på, och meningen röstades bort.

Längre somrar
Kongressen röstade dessutom igenom ett krav på ökad semester, från 25 till 30 dagar, vilket i praktiken innebär ytterligare arbetstidsförkortning. 

– Inget av dessa krav är realistiska, inte under min livstid i alla fall, säger Lars-Anders Häggström, som blev tagen på sängen av besluten.

Så sent som förra veckan trodde han inte att trycket från medlemmarna var särskilt stort på arbetstidsförkortning. Han förutspådde då att den ofrivilliga deltiden skulle bli en större fråga på kongressen, eftersom det är vad förbundets undersökningar har visat.

– Men kanske är det här en reaktion på att nu får vi heltid lagstiftningsvägen och att det då blir viktigt också med arbetstidsförkortning, säger han och syftar på heltidsutredningen och den proposition som är utlovad till sommaren.

Fram till mitten av juni kom-mer förbundsstyrelsen att analysera kongressens alla beslut. Innan dess vill Lars-Anders Häggström inte säga något om hur förbundet ska gå vidare i frågan, mer än att han förstås respekterar besluten och ska verka i enlighet med dem. Att det är lagstiftningsvägen som ska vandras är både han och kongressen enig om.

Varför är då medlemmarna så måna om kortare arbetsveckor?
– Jag tror att det har att göra med att det är oerhört tufft och att folk håller på att jobba ihjäl sig. Många kvinnor har ju ett arbetspass till när de kommer hem, säger Lars-Anders Häggström.

Jämställdheten var också i fokus när kongressen beslutade att driva frågan om delad föräldraförsäkring. Förbundet ställer visserligen upp på LO:s tredelade variant, liksom på socialdemokraternas mer svävande mål. Men egentligen vill Handels vara mer radikala än så: Försäkringen ska vara individuell och alltså delas rakt mellan mamma och pappa. Det finns en strukturell ojämlikhet som kommer att hänga kvar så länge kvinnorna har huvudansvaret för barnen, och den måste bekämpas, resonerar Lars-Anders Häggström.

Läs också: Persson stöttar delpension