De senaste tio åren har 140 personer dött i trafikolyckor på arbetstid. Förra året avled 19 anställda.

Vägverkets statistik över olyckor på vägarna pekar på högre dödstal, siffror som inte syns i Arbetsmiljöverkets redovisning.

– Vi får tyvärr inte in anmälningar om alla olyckor. Jag önskar att vi hade tillgång till bättre statistik, säger Arne Adolfsson vid arbetsmiljöinspektionen i Göteborg.

Han leder Arbetsmiljöverkets trafiksäkerhetskampanj som pågår denna vecka. 600 arbetsställen får besök av inspektörer som ska granska hur arbetsgivarna förebygger risker i trafiken. Arbetsplatserna är spridda inom alla näringsgrenar. En liknande kampanj förra året – då besökte Arbetsmiljöverket drygt 2.000 arbetsplatser – visade att 80 procent av arbetsgivarna inte levde upp till kraven.

Del av jobbet
Många kör bil på arbetstid, inte bara yrkesförare. 400.000 anställda kör mer än 25 procent av sin arbetstid.

– Alla kör mer eller mindre på jobbet, allt från hemtjänstpersonal till journalister och lastbilsförare, säger Arne Adolfsson.

Den tiden omfattas också av arbetsmiljölagen och ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, påpekar han. Arbetsgivarna ska ta reda på vilka risker som finns och de anställda måste själva bli medvetna om riskerna. Det handlar om att använda bilbälte, säkra lasten, att vara nykter, köra utvilad och hålla fartgränserna. Bland annat.

– Helst ska personalen få kontinuerlig utbildning på exempelvis halkbana.

Arne Adolfsson säger att en av de stora riskerna med bil- och lastbilskörning är att mycket tid tas igen på vägarna. Schemat är pressat och det är lätt att köra för fort.
 
– Då är det viktigt att inte se polisen som den största risken. Det finns annat som är betydligt värre.

Arbetsmiljöverkets kampanj redovisas den 30 maj.