Riksdagen beslöt i dag att höja taket för sjukpenning och föräldrapenning. Motivet är att allt fler har inkomster ovanför det nuvarande taket, och alltså får behålla mindre än 80 procent av sin lön när de är sjuka eller föräldralediga.

Partierna bakom beslutet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, hoppas också att det ska förmå fler pappor att vara hemma med sina barn.

Takhöjningen gäller även tillfällig föräldrapenning, alltså ersättningen till den som är hemma för vård av sjukt barn. Däremot höjs inte taket för dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning, i dagligt tal förtidspension.

Utan kollektivavtal
De borgerliga partierna motsatte sig att taket höjs vid beräkning av sjukpenning. I ett läge då mer måste göras för att minska sjukfrånvaron är det orimligt att staten tar på sig ökade kostnader för sjukförsäkringen, hävdar de.

Att taket höjs är särskilt viktigt för dem som jobbar på arbetsplatser utan kollektivavtal, och bara har den allmänna sjukförsäkringen att lita till.

Bland dem som omfattas av kollektivavtal tjänar särskilt långtidssjuka privattjänstemän i vanliga inkomstlägen på reformen. Mellan 15:e och 90:e sjukdagen har de hittills fått 90 procent av sin inkomst under taket i sjuklön (80 procent enligt lag plus tio procent enligt kollektivavtal). Från 91:a till och med 360:e sjukdagen har de däremot – till skillnad från arbetare – inte haft någon kompletterande, kollektivavtalad ersättning för inkomster under taket.

Får det bättre
Det får de nu. I det nya pensionsavtal som PTK och Svenskt Näringsliv slöt i april i år finns nämligen ett komplement till den allmänna sjukpenningen från och med 91:a till och med 360:e sjukdagen. Denna nya förmån (som motsvarar tio procent av lönen) förutsatte dock att riksdagen verkligen skulle höja taket i den allmänna sjukförsäkringen, ett villkor som nu är uppfyllt.

För privatanställda arbetare finns ett komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan som kallas AGS-ersättning. Den motsvarar 10 procent av lönen. När den högsta möjliga sjukpenningen från Försäkringskassan nu höjs, så följer AGS-ersättningen med automatiskt.