Kompetensutveckling är det gemensamma kravet från facken inom Europeiska metallarbetarfederationen (EMF). Svenska IF Metall laddar inför vinterns stora avtalsrörelse.
 
– Vi ser, liksom våra fackliga kollegor i Europa, ett växande behov av att rusta våra medlemmar inför den allt hårdare konkurrensen på världsmarknaden, säger Stefan Löfven, ordförande för IF Metall.

Sedan 1998 har metallfacken inom EMF diskuterat olika krav som kan eller bör drivas gemensamt vid förhandlingar inom respektive land. Då, vid en konferens i Frankfurt, beslöt metallfacken att inte konkurrera med varandra genom sänkta löner i de rikstäckande kollektivavtalen. Nu är det dags att formulera ett gemensamt krav.

Ökande arbetslöshet
Bakom kravet på insatser för ökad kompetens hos de anställda finns den här gången också en växande erfarenhet av utflyttning av produktion och i spåren på detta en tilltagande arbetslöshet bland industriarbetarna.

– Vi vet av erfarenhet att möjligheterna att klara omställningen vid snabba strukturförändringar inom industrin ökar markant om våra medlemmar ges möjligheter till ökad kompetens, bredare och djupare kunskaper. Och en sak är säker – omvandlingstrycket blir inte mindre i fortsättningen, säger Stefan Löfven.

Tysk utflyttning
Att de tyska erfarenheterna av utflyttning starkt bidragit till att kraven nu drivs från hela EMF är alldeles uppenbart. Under de senaste två åren har tyska IG Metall mött hot om utflyttning vid en lång rad förhandlingar där arbetsgivarna fått igenom längre arbetstider utan lönekompensation, och dessutom indragen extra månadslön, sämre övertids och ob-ersättningar samt ökad flexibilitet i arbetstidens förläggning.

Insikten om att arbetstidsfrågan fått nya europeiska och därmed svenska förtecken kan också märkas hos IF Metall som vid årets avtalskonferens inte lyfte fram eller argumenterade för en fortsättning av arbetstidsförkortningen, åtminstone inte just nu.

– Det är nog en fråga som behöver läggas på hatthyllan ett tag och tas fram när förutsättningarna är bättre, argumenterade Anders Tiderman, avtalssekreterare på IF Metall.