Statsminister Göran Persson besökte Handelskongressen i dag, tisdag. Under sitt tal passade han på att säga att han tycker att idén om generationsväxling lät mycket intressant.
– Vi ska titta på det noga, sa han.

När kongressen drog i gång i helgen presenterade förbundsordförande Lars-Anders Häggström ett förslag dels för att minska ungdomsarbetslösheten, dels för att hindra många äldre från att slitas ut under sina sista år i arbetslivet.

– Vi har inget emot avtalslösningar. Men staten har en viktig uppgift. Genom statliga pensionsavtal blir fördelningseffekterna bättre. Och staten har utrymme för såna här satsningar i budgeten, säger Handels förbundsekonom Stefan Carlén.

Förlaget benämns generationsväxlingsstöd. Från och med nästa år och i fyra år framåt vill förbundet återinföra möjligheten för anställda över 60 år att få deltidspension under förutsättning att arbetsgivaren anställer en ung person, mellan 18 och 24 år, på heltid.

Likt lärlingar
Efter år 2010 skulle behovet inte vara lika stort, men fram till dess finns en demografisk puckel av personer i början och slutet av arbetslivet.

– Vi har fått signaler från olika branscher att man vill ha till stånd en generationsväxling, något lärlingsaktigt, och det finns en beredskap hos vissa att bekosta detta, säger Stefan Carlén.

För även om staten ska bekosta själva pensionen, blir arbetsgivarens bidrag att anställa en till person. Om arbetstiden för deltidspensionären minskar med 50 procent innebär nyanställningen en sammanlagd ökad arbetstid motsvarande en halvtidstjänst.

Över 50.000 jobb
55.000 nya jobb åt ungdomar är Handels beräkning. Det bygger på att 15 procent av dem över 60 accepterar erbjudandet om deltidspension till 80 procent av lönen.

Genom den minskade arbetslösheten skulle statens faktiska kostnader landa någonstans mellan en och tre miljarder, enligt förbundets officiella beräkning.

– Ja, strax under en miljard skulle jag säga, men det är bra att vara lite försiktig, säger Stefan Carlén.

Läs också: Handels kräver 36-timmarsvecka