Den nya förbundsstyrelsen för Grafiska förbundet Mediafacket får mandat för att förhandla om ett samgående med förbund inom industriblocket .

Grafikernas kongress i helgen gick på styrelsens linje när det gäller framtidsplanerna. Styrelsen får i uppdrag att verka för en anslutning till Industriavtalet samt förhandlingsmandat för en sammanslagning med andra industriförbund.

I riktlinjerna ingår att den grafiska traditionen och identiteten ska ligga till grund för förhandlingen och att medlemsperspektivet ska vara överordnat. Med det menas att tillhöra en stark organisation som klarar av att också på lokal nivå ge bra och relevant service.

Senast i september 2007 ska kongressen återinkallas för att ta del av resultatet.