PÅ PLATS. Tom Tits i Södertälje ger arbetarrörelsen en metod att hantera globaliseringen. Åtminstone om man tittar på IF Metalls arrangemang i mörjan av maj, då representanter för regeringen och för socialdemokraterna i riksdagen mötte ledningen för IF Metall i lektävlingar och debatt.

Grundidén är något i stil med att finurlighet och kreativitet skapar produkter och arbetssätt som gör att Sverige kan klara sig i konkurrens med låglöneländerna utan att sänka lönerna och göra avkall på arbetsmiljön.

– Att se till att produkter, som går att sälja, utvecklas är en facklig uppgift och det handlar om att utveckla välfärden och se till att vi får bättre villkor i arbetslivet, förklarade IF Metalls Stefan Löfven.

På något vis var arrangemanget också en del i utvecklingen av socialdemokraternas näringspolitiska program. Bland deltagarna fanns näringsminister Thomas Östros, IF Metalls ordförande Stefan Löfven och ordföranden för den socialdemokratiska riksdagsgruppen Britt Bohlin samt ordföranden för kommunstyrelsen i Södertälje Anders Lago. På slutet dök finansminister Pär Nuder upp under en kvart och delade ut lite priser.

Gymnasieelever blev motståndare
Tom Tits Experiment är en utställning och verkstad på temat naturvetenskap och teknik. Besökarna kan prova på och undersöka på egen hand. I samma lokaler finns ett dagis, och åtminstone Södertälje kommun och IF Metall hoppas att ett teknikcollege ska startas på Tom Tits. Bland förhoppningarna finns också att Kungliga Tekniska Högskolan ska lägga en del av sin verksamhet där.
Tillsammans med näringsministern, fackordföranden, riksdagsgruppledaren och kommunstyrelsens ordförande tävlade elever från två gymnasier – Scanias industrigymnasium och Igelstavikens gymnasiums barn- och fritidsprogram.

Det hela började i kemiköket. Med samarin och vatten skulle de tävlande få till en smäll. Snart 17-åriga Emelie Hällström från industrigymnasiet mindes att när hon var liten fyllde hon Kinderägg med vatten och bakpulver, skakade och kastade iväg den lilla bomben. Nu sa hon åt näringsministern att hälla vatten och samarin i en liten plastburk, skaka – och poff så flög locket av. Koldioxid bildas och spränger bort locket. Första delsegern till regeringen.

Eleverna, ministern, riksdagens gruppledare, fack- och kommunalgubbarna tävlade vidare i ytterligare fyra grenar. Det gällde att få en badboll att flyga så högt som möjligt över en luftstråle, bygga högsta tornet med trästavar, rulla en plåtburk med muttrar längst samt ro fortast i en apparat.

Eleverna gav svaren
Sen gick det som det gick. Britt Bohlins lag kom sist och Thomas Östros team näst sist. Då kunde debatten starta. Om tillväxt och teknik. Den utgick från svar som runt 50 gymnasieelever gav med mentometerknappar. Politiker och fackföreningsfolk kommenterade sedan svaren.

Det visade sig  att 84 procent av eleverna tror att Sverige kommer att vara en industrination i framtiden. Kanske är resultatet inte alldeles statistiskt signifikant. Huvuddelen av eleverna kom från Scanias gymnasium och det hela skedde i en stad som ensamt står för en femtedel av Sveriges export.

Emelie Hällström tyckte det var ett kul sätt att diskutera industrijobb. Som elev på Scanias gymnasium är hon garanterad jobb på företaget. Helst vill hon arbeta med utveckling och design, och om det blir verkstaden vill hon jobba med montering. Men hon oroar sig för att jobbet ska bli långtråkigt eller stressigt eller att hon skadar sig.