I dag är tidsfristen för att utreda dödsolyckor i arbetet kortare än vid grov stöld. Grafiska fackförbundet Mediafacket kräver att rättsläget för arbetsolyckor skärps.

Förra året dog 75 personer på jobbet i Sverige. Under 2000-talet har anmälningarna om arbetsmiljöbrott ökat markant, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

2005 gjordes 22 anmälningar för vållande till annans död vid arbetsplatsolyckor, jämfört med sju år 2000. För vållande till kroppsskador har anmälningarna under samma period stigit från 121 till 551. Fler anmäler också framkallande av fara för arbetstagare.

– Bara en fjärdedel av brotten leder till fällande dom. Böterna för att genom slarv eller underlåtenhet ha orsakat en arbetares död är i dag runt 4.000 kronor. Det är stötande för den allmänna rättsuppfattningen att ett brott som vållande till annans död vid arbetsolycka ses som så bagatellartat. Självklart duger det inte att företagare hotas med några tusenlappar i böter när de riskerar människors liv och hälsa. Vad som krävs är miljonskadestånd, tycker Jan Österlind, förbundsordförande.

Han kommer att föreslå kongressen att ställa en rad krav på förändringar till riksdagen. Bland annat att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott förlängs. Den är i dag två år vilket är kortare än för både grov stöld och grovt bedrägeri. Vidare att straffsatserna höjs, att poliser får universitetsutbildning i arbetsmiljörätt och att specialiståklagare jobbar med arbetsmiljöbrotten.

Läs också: På jakt efter en partner med stora muskler