Trenden är entydig, allt färre av de arbetslösa får 80 procent av sin lön i ersättning. A-kassornas samorganisation står för statistiken – och kräver höjt tak.

Av de 212.792 arbetslösa i vecka sex i år var 101.617 personer underförsäkrade.
När 50 procent inte får 80 procent urholkas värdet i försäkringen och därmed legitimiteten för inkomstbortfallsprincipen, enligt samorganisationen.
– Taket i a-kassan måste höjas. I ett första steg till 912 kronor, anser Birgitta Lanér, ordförande för A-kassornas samorganisation.