/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/1706char.jpg
– Vi måste hävda vår yrkesstolthet och våra traditioner. I IF Metall finns det risk för att vi försvinner. Pappers och Skogs- och trä är ett alternativ, säger Gunilla Charlez som är klubbordförande för Grafikerna på tryckeriet DNEX i Kista. Foto: Pia Hanzi.

Förbundets framtid är den stora frågan på vad som kan bli Grafiska fackförbundet Mediafackets näst sista kongress. Styrelsen vill ha mandat för att på nytt ge sig ut och leta efter lämpliga samarbetspartner.

Vilket eller vilka förbund ska grafikerna slå sig ihop med? Förbundet har två misslyckade försök till samgående bakom sig. En enig förbundsstyrelse vill nu få kongressens stöd för att ta tag i frågan igen.

– Min uppfattning är att vi ska lösa framtidsfrågan nu, medan vi fortfarande står starka, säger Jan Österlind, förbundsordförande.
Planen är att undersöka vilket eller vilka fackförbund inom industrin som kan passa. En utredning visar att de allra flesta medlemmarna jobbar i industriell miljö. Därför föreslås att förbundets framtid ska sökas inom det industriella blocket. Också i Europa har flera grafikerförbund gått samman med andra industriförbund.

Behovet av att bilda ett större fackförbund kommer från krympande medlemstal och därmed minskade resurser. Förbundet har gått från 46 lokalavdelningar till elva. På sina håll är avståndet till medlemmarna för stort, tycker Jan Österlind.

Omskakande upplevelse
Mer muskler och en medlemsvänligare organisation är ett par av vinsterna vid ett samgående. Men det finns orosmoln också. Förbundet har en historia sedan 1842 och frågan är vad som händer vid ett samgående.

– Det blir inte lättare av att det handlar om vår identitet och kultur också. Här handlar det om att både hjärta och hjärna ska vägas ihop till något som förhoppningsvis är klokt, säger han.

Vilket eller vilka industriförbund som kan vara aktuella vill styrelsen inte uttala sig om. Anders Kjellberg är forskare vid Arbetslivsinstitutet och har studerat förbundssammanslagningar ur ett historiskt perspektiv. Han ser IF Metall som den troligaste kandidaten.

– Metall har fördelen att vara väldigt stort och har internationella kontakter att erbjuda, säger han.
Pappers är inget realistiskt alternativ, enligt Anders Kjellberg. Pappers har så få arbetsplatser att avdelningarna i praktiken fungerar som klubbar. Dessutom finns många av dem på mindre orter, vilket gör att organisationen skiljer sig för mycket åt.

– Jag tror att Pappers vill fortsätta att klara sig självt. Förbundet är rätt mäktigt i konflikter, säger han.

Däremot kan Skogs- och träfacket vara en möjlig partner, tycker han. Som ett relativt litet förbund kan de liksom Grafikerna vara intresserade av att växa. Om styrelsen får grafikerkongressen med sig på att utreda vilket eller vilka industriförbund som kan passa är tanken att återinkalla kongressen senast i september 2007 för att presentera resultaten.